Orhan Haydaroglu

Orhan Haydaroglu

Koordinator u Track Impunity Always – TRIAL i programski koordinator Civil Rights Defenders. A od svega najbolje znam da udaram toljagom u glavu.