Gullhår og de 3 bjørnene på norsk tegnspråk (med tale)

Gullhår og de 3 bjørnene på norsk tegnspråk (med tale)

Taktilt tegnspråk er tegnspråk som avleses med hendene (taktilt). I utgangspunktet snakker man vanlig tegnspråk, men noen tilpasninger må gjøres. Synshemmede/blinde har ikke mulighet til å oppfatte den non-manuelle delene i tegnspråket, dette må derfor kompenseres ved hjelp av bokstavering, beskrivelse ved hjelp av tegn og/eller haptiske signaler. http://www.ergostart.no/taktilt-tegnsprak

Taktilt tegnspråk er tegnspråk som avleses med hendene (taktilt). I utgangspunktet snakker man vanlig tegnspråk, men noen tilpasninger må gjøres. Synshemmede/blinde har ikke mulighet til å oppfatte den non-manuelle delene i tegnspråket, dette må derfor kompenseres ved hjelp av bokstavering, beskrivelse ved hjelp av tegn og/eller haptiske signaler. http://www.ergostart.no/taktilt-tegnsprak

baby tegnspråk

baby tegnspråk

Pinterest
Search