in our classroom.

"In Our Classroom" {Posters for Classroom Expectations and Community Building}

End of the day closing circle questions. Build community and classroom culture! Responsive classroom.

End of the Day Closing Circle Reflection Cards - UPDATED 1/15/17

This is an awesome idea for building confidence and classroom community. The teacher picks one positive reflection card at the end of each day and the children get to do a turn and talk,

Social Stories and Charts - A great resource to use with your students. Just download and print this no-prep student friendly resource.

Social Stories

This is a great collection of social stories for the classroom. I use these social stories with my students with autism and my general education students.

IMG_20141014_163339 en bra kompis

Bilderesultat for mal på årshjul til årstider

"Jeg kan!" er et system jeg har laget med hensikt på å øke elevenes motivasjon og skape et bedre klassemiljø. Som de fleste andre har jeg al...

Et opplegg som fremmer godt klassemiljø og gode arbeidsvaner (BM & NN)

Å arbeide med sosial kompetanse kan ofte være preget av at man tar det fra tilfelle til tilfelle, når konflikter oppstår eller man ser en gyllen mulighet til å gi ros. Dette opplegget er laget for å arbeide konkret og planlagt med emner som vil hjelpe elevene å utvikle sin sosiale kompetanse og ferdigheter som vil hjelpe dem med å lykkes. Vi har en rekke forventninger til elevenes adferd, uten at de kanskje har lært eksplisitt hva som ligger i dette. Å undervise og modellere ønsket adferd…

SOSIAL KOMPETANSE - konkret arbeid med sosiale ferdigheter

Å arbeide med sosial kompetanse kan ofte være preget av at man tar det fra tilfelle til tilfelle, når konflikter oppstår eller man ser en gyllen mulighet til å gi ros. Dette opplegget er laget for å arbeide konkret og planlagt med emner som vil hjelpe elevene å utvikle sin sosiale kompetanse og ferdigheter som vil hjelpe dem med å lykkes. Vi har en rekke forventninger til elevenes adferd, uten at de kanskje har lært eksplisitt hva som ligger i dette. Å undervise og modellere ønsket adferd…


More ideas
Pinterest
Search