Awesome Science Experiment: Make Hot Ice with Baking Soda and Vinegar

Hva er klokka?

Language teaching resources, strategies, materials, crafts, etc. for Norwegian and LCTL teachers.

“Jeg kan!” er et system jeg har laget med hensikt på å øke elevenes motivasjon og skape et bedre klassemiljø. Som de fleste andre har jeg alltid jobbet med klasseregler og brukt forskjellige metoder for å få elevene til å overholde disse. Med og uten hell. Elever som i utgangspunktet er enkle å ha med å gjøre vil stort sett følge hvilken som helst regel.

"Jeg kan!" Et opplegg som fremmer godt klassemiljø og gode arbeidsvaner

Ida Heen Hansen:

Ida_Madeleine_Heen_Aaland uploaded this image to 'Ida Madeleine Heen Aaland/Plakater og oppslag'. See the album on Photobucket.

Undervisningsopplegg knyttet til sosial kompetanse og sosiale ferdigheter på Malimo.no

Å arbeide med sosial kompetanse

Undervisningsopplegg knyttet til sosial kompetanse og sosiale ferdigheter på Malimo.no

Hoppeord! | Kateterskuffen.no

Hoppeord! | Kateterskuffen.no

Looking for more things to do this summer, while keeping cool? Check out these 23 kid-friendly science projects!

23 Science Projects for Kids

His Secret Obsession.Earn Commissions On Front And Backend Sales Promoting His Secret Obsession - The Highest Converting Offer In It’s Class That is Taking The Women’s Market By Storm

Pinterest
Search