Nesthood Verdier

Kjerne verdier i virksomheten
·
6 Pins
 3y
Collection by
a hand holding a small model of a city in front of a blue sky with the words nesthood on it
Samfunnsansvar og samfunnsoppdrag.
Betale skatter og avgifter. Bidra med sysselsetting og trygge og gode arbeidsplasser. Hindre smittespredning.
hand drawing five stars on a blackboard with white chalk and green eraser next to it
Kunden alltid først
Vi erkjenner at våre kunder er hjertet og sjelen i vår virksomhet. Ingen kunder, ingen virksomhet. Vi jobber hardt for å innfri dine forventninger innenfor alt vi holder på med.
an image of a green background with the words nesthood on it and a spiral design
Vårt forretnings DNA
Leveranse over kundens forventning. Riktig pris, riktig kvalitet til rett tidsforbruk.
Vi tror fremtidens arbeidsplasser må sette menneskene i organisasjonen enda mer i fokus, og tilpasse i høyest mulig grad for at arbeidet skal være forenelig med et godt familieliv. Vårt mål er arbeidstaker-glede, eller «employee happiness» som igjen vil gi fornøyde kunder. Christian Louboutin, Happiness, Pumps, Som, Employee, Person, Christian
Vårt konkurransefortrinn er menneskene i Nesthood.
Vi tror fremtidens arbeidsplasser må sette menneskene i organisasjonen enda mer i fokus, og tilpasse i høyest mulig grad for at arbeidet skal være forenelig med et godt familieliv. Vårt mål er arbeidstaker-glede, eller «employee happiness» som igjen vil gi fornøyde kunder.
a person holding a green earth in their hands with the words nesthood on it
Gå forsiktig på planeten vår.
Vi ønsker å beskytte og bevare et økosystem med bærekraftige bestander og med et mangfold av ulike arter som naturlig hører hjemme i økosystemet. Alle arter har sin naturlige oppgave i økosystemet. Derfor bruker vi ikke for mye, ikke for lite, men helt riktig mengde med aktive preparater. Vi prøver også, så godt det lar seg gjøre å ha hele driften skybasert med ny teknologi.
a knife sticking out of a piece of cake on top of a wooden cutting board
Nesthood #Skadedyrkontroll er et 100% Norskeid firma
Nesthood #Skadedyrkontroll er et 100% Norskeid firma, all vår #verdiskapning #skattlegges i #Norge etter Norske regler. Vi har valgt navnet Nesthood, fordi «Nest» betyr rede og «Hood» betyr #beskyttelse. Vi tror dette er et navn vi kan bruke inn i fremtiden.