Naturfag

Gode bilder til undervisning i naturfag
8 Pins10 Followers
FORDØYELSEN Fordøyelsen gjør det mulig å utnytte matens næringsstoffer. Her vil du se hvilke oppgaver de ulike delene av fordøyelsessystemet har. Fagstoff: BM: http://ndla.no/nb/node/2879?fag=7=30 NN: http://ndla.no/nn/node/20700?fag=7=186

Fordøyinga e-førelesing NDLA

http://ndla.no/sites/default/files/images/Lofotfiske_1.jpg

http://ndla.no/sites/default/files/images/Lofotfiske_1.jpg

http://ndla.no/sites/default/files/images/sz07b313.jpg

http://ndla.no/sites/default/files/images/sz07b313.jpg

FRA BIG BANG TIL NÅ Hvordan har verden utviklet seg til det den er nå, med mennesker på en liten planet i utkanten av en av mange milliarder galakser? BM: http://ndla.no/nb/node/61442?fag=7=30 NN: http://ndla.no/nn/node/63179?fag=7=186

Fra Big Bang til nå

ENZYMER Enzymer er proteiner som virker som katalysatorer. Katalysatorer er stoffer som får kjemiske reaksjoner til å gå raskere uten selv å bli brukt opp i reaksjonen. BM: http://ndla.no/nb/node/3337?fag=7=872 NN: http://ndla.no/nn/node/22438?fag=7=186

ENZYMER Enzymer er proteiner som virker som katalysatorer. Katalysatorer er stoffer som får kjemiske reaksjoner til å gå raskere uten selv å bli brukt opp i reaksjonen. BM: http://ndla.no/nb/node/3337?fag=7=872 NN: http://ndla.no/nn/node/22438?fag=7=186

BRENSELCELLER Her beskrives virkemåten til en brenselcelle som henter ut energi fra hydrogengass og oksygengass.

BRENSELCELLER Her beskrives virkemåten til en brenselcelle som henter ut energi fra hydrogengass og oksygengass.

GENMODIFISERING Genteknologi gjør det mulig å overføre utvalgte gener til en celle eller organisme for å framskaffe ønskede egenskaper. BM: http://ndla.no/nb/node/52899?fag=7=30 NN: http://ndla.no/nn/node/53229?fag=7=186

GENMODIFISERING Genteknologi gjør det mulig å overføre utvalgte gener til en celle eller organisme for å framskaffe ønskede egenskaper. BM: http://ndla.no/nb/node/52899?fag=7=30 NN: http://ndla.no/nn/node/53229?fag=7=186

OZONLAGET Ozon er en gass som er konsentrert i stratosfæren. Utslipp fra jorda kan skape hull i ozonlaget, noe som kan slippe mer skadelig stråling ned til jordoverflata. BM: http://ndla.no/nb/node/28371?fag=7=30 NN: http://ndla.no/nn/node/28701?fag=7=186

OZONLAGET Ozon er en gass som er konsentrert i stratosfæren. Utslipp fra jorda kan skape hull i ozonlaget, noe som kan slippe mer skadelig stråling ned til jordoverflata. BM: http://ndla.no/nb/node/28371?fag=7=30 NN: http://ndla.no/nn/node/28701?fag=7=186

Pinterest
Search