Work on letters and sounds with this super fun alphabet magnet beginning sound match! Great for preschool and kindergarten students to pick a letter, say its sound and find the match!

Alphabet Magnets Beginning Sound Match

PHONOLOGICAL AWARENESS-BEGINNING SOUNDS Work on letters and sounds with this super fun alphabet magnet beginning sound match! Great for preschool and kindergarten students to pick a letter, say its sound and find the match!

Lesebingo med redigerbare filer (BM & NN)

The world’s first and largest educational marketplace with more than two million original teacher-created resources available for use today.

Skriv de manglende vokaler p� stregen

Skriv de manglende vokaler p� stregen

FredagsKilden: NORSK - Undervisningsmateriell 1-14

FredagsKilden: NORSK - Undervisningsmateriell 1-14

Dagens ord

Dagens ord - Teaching Funtastic

Repetisjon av bokstavene Bokstavhus til tavla: Skriv liten og stor bokstav i bokstavhus på tavla. Lamineres. (Kristine Solheim) Ark til å skrive på: Bokstavhus – ark med bokstavhus i tre ulik…

Skriveopplæring

Repetisjon av bokstavene Bokstavhus til tavla: Skriv liten og stor bokstav i bokstavhus på tavla. Lamineres. (Kristine Solheim) Ark til å skrive på: Bokstavhus – ark med bokstavhus i tre ulik…

FredagsKilden: NORSK - Undervisningsmateriell 1-16

FredagsKilden: NORSK - Undervisningsmateriell 1-16

(Det nyeste ligger øverst)   Det meste av materiellet som ligger på FredagsKilden er egenprodusert. Det kan fritt kopieres og benyttes av al...

(Det nyeste ligger øverst) Det meste av materiellet som ligger på FredagsKilden er egenprodusert. Det kan fritt kopieres og benyttes av al...

La oss lese - diftonger

Pinterest
Search