Før man begynner med batteribytte, skal man først fjerne iPhone 5 frontdekselet http://www.pinterest.com/mytrendyphoneno/demontering-av-iphone-5-frontdeksel/

Shop for Apple iPhone on Straight Talk in No-Contract Phones & Plans. Buy products such as Straight Talk Apple iPhone Prepaid Smartphone, Gold at Walmart and save.

6. Bruk et plaståpningsverktøy langs batteriets høyre kant og lirk på flere punkter slik at du skiller det fra limet som fester det til bakdekselet.

6. Bruk et plaståpningsverktøy langs batteriets høyre kant og lirk på flere punkter slik at du skiller det fra limet som fester det til bakdekselet.

1. Fjern følgende skruer som fester metallbatteriets kontaktbrakett til hovedkortet: * En 1.8 mm Phillips skrue * En 1.6 mm Phillips skrue

1. Fjern følgende skruer som fester metallbatteriets kontaktbrakett til hovedkortet: * En 1.8 mm Phillips skrue * En 1.6 mm Phillips skrue

4. Vær veldig forsiktig slik at du bare lirker på batterikontakten og ikke i kontakten på hovedkortet. Dersom du lirker på hovedkortkontakten, kan du bryte kontakten helt.

4. Vær veldig forsiktig slik at du bare lirker på batterikontakten og ikke i kontakten på hovedkortet. Dersom du lirker på hovedkortkontakten, kan du bryte kontakten helt.

5. Sett kanten av et plaståpningsverktøy mellom batteriet og bakdekselet nær telefonens bunn.

5. Sett kanten av et plaståpningsverktøy mellom batteriet og bakdekselet nær telefonens bunn.

7. Ikke bruk for mye kraft, da dette kan føre til at du kan ødelegge eller punktere batteriet.

7. Ikke bruk for mye kraft, da dette kan føre til at du kan ødelegge eller punktere batteriet.

8. Dersom det er nødvendig, kan du bruke den gjennomsiktige plastfliken til å trekke batteriet fra limet som det til iPhone. Ta ut batteriet.

A battery explosion serves as a reminder to replace damaged Lithium Ion batteries

3. Bruk et plaståpningsverktøy og lirk batterikontakten opp fra sokkelen på hovedkortet.

3. Bruk et plaståpningsverktøy og lirk batterikontakten opp fra sokkelen på hovedkortet.

2. Fjern metallbatteriets kontaktbrakett fra iPhone.

2. Fjern metallbatteriets kontaktbrakett fra iPhone.

Pinterest
Search