It occurs to me that if you typed up your class' names ONE TIME, you would then have labels for lots of things: agendas, writing folders, crayon boxes...

Powers of 10 Math Face Off 5.NBT.2

It occurs to me that if you typed up your class' names ONE TIME, you would then have labels for lots of things: agendas, writing folders, crayon boxes.

Pencil Name Tags FREE

Pencil Name Tags FREE

Kindergarten Homework, Teaching Kindergarten, Preschool Math Activities, Teaching Resources, Kindergarten Name Tags, Teaching Ideas, Preschool Name Tags, Reading Goals, Writing Goals

Norwegian Lesson 112 - My Little Norway

Language teaching resources, strategies, materials, crafts, etc. for Norwegian and LCTL teachers.

Opplegg for å arbeide med sosial kompetanse og ferdigheter på Malimo.no

Å arbeide med sosial kompetanse

Ida_Madeleine_Heen_Aaland uploaded this image to 'Ida Madeleine Heen Aaland/Plakater og oppslag'. See the album on Photobucket.

Ida_Madeleine_Heen_Aaland uploaded this image to 'Ida Madeleine Heen Aaland/Plakater -regler-'. See the album on Photobucket.

Å arbeide med sosial kompetanse kan ofte være preget av at man tar det fra tilfelle til tilfelle, når konflikter oppstår eller man ser en gyllen mulighet til å gi ros. Dette opplegget er laget for å arbeide konkret og planlagt med emner som vil hjelpe elevene å utvikle sin sosiale kompetanse og ferdigheter som vil hjelpe dem med å lykkes. Vi har en rekke forventninger til elevenes adferd, uten at de kanskje har lært eksplisitt hva som ligger i dette. Å undervise og modellere ønsket adferd er…

SOSIAL KOMPETANSE - konkret arbeid med sosiale ferdigheter

Å arbeide med sosial kompetanse kan ofte være preget av at man tar det fra tilfelle til tilfelle, når konflikter oppstår eller man ser en gyllen mulighet til å gi ros. Dette opplegget er laget for å arbeide konkret og planlagt med emner som vil hjelpe elevene å utvikle sin sosiale kompetanse og ferdigheter som vil hjelpe dem med å lykkes. Vi har en rekke forventninger til elevenes adferd, uten at de kanskje har lært eksplisitt hva som ligger i dette. Å undervise og modellere ønsket adferd er…

Free EDITABLE!! Chevron, Dots or Rainbow....Simple Name Tags Type in student's names. :) 6 styles to choose from. Just print and write/ or type. If a child ruins one during the year, just print another one. No need to go back to the store!

Chevron, Dots or Rainbow.Simple Name Tags Type in student's names. :) 6 styles to choose from. Just print and write/ or type. If a child ruins one during the year, just print another one. No need to go back to the store!

Ida Heen Aaland

Ida_Madeleine_Heen_Aaland uploaded this image to 'Ida Madeleine Heen Aaland/Plakater -regler-'. See the album on Photobucket.

Pinterest
Search