Monica Myhre
Flere idéer fra Monica
6 Super Simple Moves to Sculpt your Inner Thighs

6 Super Simple Moves to Sculpt your Inner Thighs

Get every inch of your body toned, fit and ready for the beach with this HIIT bikini body circuit. A 30 minute high intensity workout to blast fat, sculpt your body and tone your muscles from head to toe! http://www.spotebi.com/workout-routines/bikini-body-circuit-full-body-workout-routine/

Get every inch of your body toned, fit and ready for the beach with this HIIT bikini body circuit. A 30 minute high intensity workout to blast fat, sculpt your body and tone your muscles from head to toe! http://www.spotebi.com/workout-routines/bikini-body-circuit-full-body-workout-routine/

Sculpt your glutes, hips, hamstrings, quads and calves with this lower body workout. A routine designed to give you slim thighs, a rounder booty and legs for days! http://www.spotebi.com/workout-routines/lower-body-workout-thighs-booty-legs/

Sculpt your glutes, hips, hamstrings, quads and calves with this lower body workout. A routine designed to give you slim thighs, a rounder booty and legs for days! http://www.spotebi.com/workout-routines/lower-body-workout-thighs-booty-legs/

This Summer abs workout for women combines cardio and strength training exercises, and is all about working your sexy midline! Add these 10 moves to your workout schedule to tone up your tummy and get rid of love handles for good! http://www.spotebi.com/w

This Summer abs workout for women combines cardio and strength training exercises, and is all about working your sexy midline! Add these 10 moves to your workout schedule to tone up your tummy and get rid of love handles for good! http://www.spotebi.com/w

Work your booty from all angles and make it pop with these 10 butt exercises for women. An intense 30 minute workout that will bring your muscles to full fatigue while keeping your heart rate up! http://www.spotebi.com/workout-routines/booty-pop-workout-bikini-body-sequence/

Work your booty from all angles and make it pop with these 10 butt exercises for women. An intense 30 minute workout that will bring your muscles to full fatigue while keeping your heart rate up! http://www.spotebi.com/workout-routines/booty-pop-workout-bikini-body-sequence/

30 Minute Booty Blast Workout for Women

30 Minute Booty Blast Workout for Women

Repin and share if this workout got you rock hard abs for summer! Read the post for all the info!

Repin and share if this workout got you rock hard abs for summer! Read the post for all the info!

“Jeg kan!” er et system jeg har laget med hensikt på å øke elevenes motivasjon og skape et bedre klassemiljø. Som de fleste andre har jeg alltid jobbet med klasseregler og brukt forskjellige metoder for å få elevene til å overholde disse. Med og uten hell. Elever som i utgangspunktet er enkle å ha med å gjøre vil stort sett følge hvilken som helst regel.

“Jeg kan!” er et system jeg har laget med hensikt på å øke elevenes motivasjon og skape et bedre klassemiljø. Som de fleste andre har jeg alltid jobbet med klasseregler og brukt forskjellige metoder for å få elevene til å overholde disse. Med og uten hell. Elever som i utgangspunktet er enkle å ha med å gjøre vil stort sett følge hvilken som helst regel.

32 Small Bathroom Design Ideas for Every Taste

32 Small Bathroom Design Ideas for Every Taste

Vi lærer av å utforske! Send elevene på jakt etter kunnskap med å undersøke. Prosjekt eller individuelt arbeid om fylkene!

Vi lærer av å utforske! Send elevene på jakt etter kunnskap med å undersøke. Prosjekt eller individuelt arbeid om fylkene!