Sosial kompetanse

20 Pins
 1y
Collection by
a birthday card with kids and balloons in the sky, on top of a white background
a poster with the words in different languages
Gratis ressurser til hjemmet
En familie - En inntekt.: Gratis ressurser til hjemmet
a white board with writing on it in a child's playroom next to a window
Ene siden av tavla som vi bruker i Samlingsstund, den andre siden bruker jeg når jeg har veiledet læring.
children sitting on the floor in front of bookshelves with text that reads fels undervising
Konkrete tips til fellesundervisning i lese- og skriveopplæringen | Malimo
Konkrete tips til fellesundervisning i lese- og skriveopplæringen på Malimo.no
the words in different languages are arranged together
Ida Heen Aaland
Elevene er...
Jeg er ferdig! .. noe man hører ganske ofte i klasserommet! Dette blogginnlegget forteller om hvordan jeg holder elevene aktive med ventearbeid de forsyner seg selv av! Montessori, Fag, Play Based Learning, Blog, Learning Through Play, Teaching Tools
- Lærer, jeg er ferdig!
Jeg er ferdig! .. noe man hører ganske ofte i klasserommet! Dette blogginnlegget forteller om hvordan jeg holder elevene aktive med ventearbeid de forsyner seg selv av!
a game board with words and pictures on it
Få et positivt klassemiljø og gode, effektive rutiner - Teaching Funtastic
“Jeg kan!” er et system jeg har laget med hensikt på å øke elevenes motivasjon og skape et bedre klassemiljø. Som de fleste andre har jeg alltid jobbet med klasseregler og brukt forskjellige metoder for å få elevene til å overholde disse. Med og uten hell. Elever som i utgangspunktet er enkle å ha med å gjøre vil stort sett følge hvilken som helst regel.
a poster with some people in a hot air balloon and the words, all written on it
Plakat: Til alle mine voksne
Plakat: Til alle mine voksne
a printable book with the words, retrieving and an image of a light bulb
Å arbeide med sosial kompetanse | Malimo
Undervisningsopplegg knyttet til sosial kompetanse og sosiale ferdigheter på Malimo.no
two bulletin boards with flowers and words written on them, one is for the flower
A Friendship Flower-We read The Crayon Box That Talked (By Shane Derolf), discussed how we all work together, we are all different, special and unique. Lastly, we colored a flower petal and created unique a classroom flower.
an image of a person sitting on the ground with their hands in the air and other words above them
My Library
a poem written in black and white on a piece of paper
Omdirigering
Kardemommeloven :)
children playing with a soccer ball in front of a green background that says jeg er unik
Plakat: Nye jeg er unik
Å arbeide med sosial kompetanse kan ofte være preget av at man tar det fra tilfelle til tilfelle, når konflikter oppstår eller man ser en gyllen mulighet til å gi ros. Dette opplegget er laget for å arbeide konkret og planlagt med emner som vil hjelpe elevene å utvikle sin sosiale kompetanse og ferdigheter som vil hjelpe dem med å lykkes. Vi har en rekke forventninger til elevenes adferd, uten at de kanskje har lært eksplisitt hva som ligger i dette. Å undervise og modellere ønsket adferd er for Feelings, Historia
SOSIAL KOMPETANSE - konkret arbeid med sosiale ferdigheter
Å arbeide med sosial kompetanse kan ofte være preget av at man tar det fra tilfelle til tilfelle, når konflikter oppstår eller man ser en gyllen mulighet til å gi ros. Dette opplegget er laget for å arbeide konkret og planlagt med emner som vil hjelpe elevene å utvikle sin sosiale kompetanse og ferdigheter som vil hjelpe dem med å lykkes. Vi har en rekke forventninger til elevenes adferd, uten at de kanskje har lært eksplisitt hva som ligger i dette. Å undervise og modellere ønsket adferd er for
a poster with an image of four people and the words raus
SOSIAL KOMPETANSE - konkret arbeid med sosiale ferdigheter
Å arbeide med sosial kompetanse kan ofte være preget av at man tar det fra tilfelle til tilfelle, når konflikter oppstår eller man ser en gyllen mulighet til å gi ros. Dette opplegget er laget for å arbeide konkret og planlagt med emner som vil hjelpe elevene å utvikle sin sosiale kompetanse og ferdigheter som vil hjelpe dem med å lykkes. Vi har en rekke forventninger til elevenes adferd, uten at de kanskje har lært eksplisitt hva som ligger i dette. Å undervise og modellere ønsket adferd er...