METTE SIREN LINTHO

METTE SIREN LINTHO

METTE SIREN LINTHO
More ideas from METTE SIREN
Her får du flere øveark til bokstavene yhkdpæ. Elevene får øvelse i finmotorikk, bokstavforming (store og små), plassering i bokstavhus, utlyttning av lyder, skrive småord, lese småord og enkle setninger. Flere av arkene har tegninger både i full farge, og i svart/hvit så elevene kan farge selv.

Her får du flere øveark til bokstavene yhkdpæ. Elevene får øvelse i finmotorikk, bokstavforming (store og små), plassering i bokstavhus, utlyttning av lyder, skrive småord, lese småord og enkle setninger. Flere av arkene har tegninger både i full farge, og i svart/hvit så elevene kan farge selv.

Her får du øveark til tallet 100 Elevene får øvelse i finmotorikk, tallforming, gjenkjenne tallet, tallinjer, finne mengder, nabotall og tall-labyrinter. Flere av arkene har tegninger både i full farge, og i svart/hvit så elevene kan farge selv. Disse arkene kan samles til et hefte om hvert tall, et repetisjonshefte, stasjonsarbeid eller

Her får du øveark til tallet 100 Elevene får øvelse i finmotorikk, tallforming, gjenkjenne tallet, tallinjer, finne mengder, nabotall og tall-labyrinter. Flere av arkene har tegninger både i full farge, og i svart/hvit så elevene kan farge selv. Disse arkene kan samles til et hefte om hvert tall, et repetisjonshefte, stasjonsarbeid eller

FREE Human Body Playdough Mats - These are such a fun hands on educational activity for kids learning about the human body, skeletal system, muscular system, human body organs, and more. Print in color or black and white and use for homeschool, science projects for kids, preschool, prek, kindergarten, first grade, 2nd grade, 3rd grade, 4th grade, 5th grade, 6th grade, and more! (kids activities, human body activities)

FREE Human Body Playdough Mats - These are such a fun hands on educational activity for kids learning about the human body, skeletal system, muscular system, human body organs, and more. Print in color or black and white and use for homeschool, science projects for kids, preschool, prek, kindergarten, first grade, 2nd grade, 3rd grade, 4th grade, 5th grade, 6th grade, and more! (kids activities, human body activities)