Pinterest
Jacob Christie Kielland. Magasinovn. Modell: 340. Produsert av Kværner Ovnstøperi. Ca. 1924. (Foto: Mats Linder)

Jacob Christie Kielland. Magasinovn. Modell: 340. Produsert av Kværner Ovnstøperi. Ca. 1924. (Foto: Mats Linder)

Interiør fra montasjeavdelingen der man satte sammen Henrik Bulls Kongeovn. Ca. 1905/06. (Foto: Jøtul)

Interiør fra montasjeavdelingen der man satte sammen Henrik Bulls Kongeovn. Ca. 1905/06. (Foto: Jøtul)

Fra pusseriet der rågodset blir lagt på transportbånd og sandblåst. Ca. 1942/43. (Foto: Jøtul)

Fra pusseriet der rågodset blir lagt på transportbånd og sandblåst. Ca. 1942/43. (Foto: Jøtul)