Free Math Printables for preschoolers, Kindergarten, or Grade 1. Number Bonds of 10 with number lines.

Number Bonds to 10 Free Math Worksheets

Addition Practice: +0 through +10 and What Makes 10? - Kelly Hong - http://TeachersPayTeachers.com

Addition Facts Practice: +0 through +10 and What Makes 10?

Addition Facts Practice: through and What Makes There are 54 worksheets total that include through and Making 10 facts. There are also mixed addition fact worksheets.

Tell the Time Worksheet

Great practice for telling time to the hour and half hour. Aligns with Common Core grade Standard: Tell and write time in hours and half-hours using analog and digital clocks.

Ida_Madeleine_Heen_Aaland uploaded this image to 'Ida Madeleine Heen Aaland/Plakater og oppslag'. See the album on Photobucket.

Formålet med “Vi sorterer”-serien er å gi elevene trening i grunnleggende norsk. Oppgavene i serien er direkte knyttet til kompetansemål i norsk etter 2.trinn. Serien dekker en rekke ulike tema hentet fra norskfaget, samt ulike kulturelle tema. Den er laget for å brukes på stasjoner, i par-arbeid eller i en-til-en-undervisning / spes.ped – med fokus på bokstaver, lyder og/eller ord!

Vi sorterer-serien

Formålet med “Vi sorterer”-serien er å gi elevene trening i grunnleggende norsk. Oppgavene i serien er direkte knyttet til kompetansemål i norsk etter 2.trinn. Serien dekker en rekke ulike tema hentet fra norskfaget, samt ulike kulturelle tema. Den er laget for å brukes på stasjoner, i par-arbeid eller i en-til-en-undervisning / spes.ped – med fokus på bokstaver, lyder og/eller ord!

Klypekort for å øve på språklyder, nærmere bestemt NK-lyd og NG-lyd

Klypekort for å øve på språklyder, nærmere bestemt NK-lyd og NG-lyd

frk linn: den fantastiske hundrerruta II

Bilderesultat for tallene til 100

Klypekort for å øve på språklyder, nærmere bestemt NK-lyd og NG-lyd

Klypekort for å øve på språklyder, nærmere bestemt NK-lyd og NG-lyd

Pinterest
Search