Έντεκα (11) Αφίσες για την Προπαίδεια στα Μαθηματικά για την Πρώτη αλλά και τη Δευτέρα Δημοτικού… : ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΟΥΛΗ…

Έντεκα (11) Αφίσες για την Προπαίδεια στα Μαθηματικά για την Πρώτη αλλά και τη Δευτέρα Δημοτικού… : ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΟΥΛΗ…

Lorinda-Character Education: Be a Detective & Asking A ? Without Blame; Conflict Resolution 4 Immaturity jumps ahead and assigns blame. Learning to investigate and ask the right questions is a life skill.

Conflict Resolution: Asking Questions Without Blame.I think this is meant for parents when dealing with children, but somehow I think it would work well at my job too.

Pinterest
Search