Norske by- og adelsvåpen av Kaffe Hag Aktieselskap Oslo.

Heraldry
Tordenskiold

Tordenskiold

Stjerne av Sudreim

Stjerne av Sudreim

Sigurd Havtorsson av Sudrheims-ætten

Sigurd Havtorsson av Sudrheims-ætten

Sudrheim-ætten den eldre ætten

Sudrheim-ætten den eldre ætten

Staur

Staur

Smør

Smør

Skaktavl

Skaktavl

Skak

Skak

Sinclair, eldre våpen

Sinclair, eldre våpen

Sigvar på Leirhol

Sigvar på Leirhol

Pinterest
Søk