More ideas from Masoud
اینجا ایران است عمارت شهرداری(برج ساعت):این بنا در سال 1314 هجری شمسی به دست مهندسان آلمانی برای بلدیه و یا همان شهرداری ساخته شده است. نقشه این ساختمان همانند ساختمانهای آلمانی قبل از جنگ دوم جهانی است. نمای آن از سنگ تراش خورده و نمادی از شهر تبریز است. در بلندترین نقطه ساختمان یک برج ساعت چهار وجهی بزرگی با ارتفاعی در حدود 30 متر تعبیه شده است که هر 15 دقیقه یکبار به صدا درمیآید. این بنا از سال 1386 ه.ش. بصورت موزه شهر و شهرداری راهاندازی و جهت بازدید علاقمندان آماده شده است.آدرس:در…

اینجا ایران است عمارت شهرداری(برج ساعت):این بنا در سال 1314 هجری شمسی به دست مهندسان آلمانی برای بلدیه و یا همان شهرداری ساخته شده است. نقشه این ساختمان همانند ساختمانهای آلمانی قبل از جنگ دوم جهانی است. نمای آن از سنگ تراش خورده و نمادی از شهر تبریز است. در بلندترین نقطه ساختمان یک برج ساعت چهار وجهی بزرگی با ارتفاعی در حدود 30 متر تعبیه شده است که هر 15 دقیقه یکبار به صدا درمیآید. این بنا از سال 1386 ه.ش. بصورت موزه شهر و شهرداری راهاندازی و جهت بازدید علاقمندان آماده شده است.آدرس:در…

اینجا سر در باغ ملی تهران و‌ به نوعی یکی از دروازه‌های تهران بود که در دوره نکبت‌بار قاجاریه ساخته شده. تا قبل از اینکه برج آزادی ساخته بشه، این بنا نماد پایتخت دویست ساله تهران بود. سردر باغ ملی‌فعلی کلا توسط رضا شاه به‌کمک آلمانی‌ها دوباره‌سازی شد.  جنس درهای دروازه از چدنِ و توسط محمد علی کرمانی ساخته شد ولی از تزئینات بیرونی درب‌ها تکه هایی که در دسترس هموطنان بوده کنده و نابود و ‌جویده شده.  #ایرانی جان #ماباهمیم پس #‌بخند تا زندگی بهت لبخند بزنه ✌ #نوروز #عید #سال‌نو #بهار #پیک‌شادی…

اینجا سر در باغ ملی تهران و‌ به نوعی یکی از دروازه‌های تهران بود که در دوره نکبت‌بار قاجاریه ساخته شده. تا قبل از اینکه برج آزادی ساخته بشه، این بنا نماد پایتخت دویست ساله تهران بود. سردر باغ ملی‌فعلی کلا توسط رضا شاه به‌کمک آلمانی‌ها دوباره‌سازی شد. جنس درهای دروازه از چدنِ و توسط محمد علی کرمانی ساخته شد ولی از تزئینات بیرونی درب‌ها تکه هایی که در دسترس هموطنان بوده کنده و نابود و ‌جویده شده. #ایرانی جان #ماباهمیم پس #‌بخند تا زندگی بهت لبخند بزنه ✌ #نوروز #عید #سال‌نو #بهار #پیک‌شادی…

تـکــیه بـده امـا... بـه شانـه های مـردی کـه اگـر خوابـت بـرد سـرت را زمیـن…

تـکــیه بـده امـا... بـه شانـه های مـردی کـه اگـر خوابـت بـرد سـرت را زمیـن…

Shiraz, Iran Zinatul molok house

Shiraz, Iran Zinatul molok house