Statistikk - sosiale medier og Internett i Noreg

Kor mange og kven du kan nå er viktig ved val av kanalar. Sjå også tavla "Velge kanalar"
Brukertallene i sosiale medier | Oktober 2015

Brukertallene i sosiale medier | Oktober 2015

Brukertallene i sosiale medier Publisert 2. juni 2015

Brukertallene i sosiale medier Publisert 2. juni 2015

SoMe-landskap (Juni 2015)

SoMe-landskap (Juni 2015)

Profiler og bruksfrekvens – Ipsos MMIs tracker om sosiale medier | Ipsos MMI (November 2014)

Profiler og bruksfrekvens – Ipsos MMIs tracker om sosiale medier | Ipsos MMI (November 2014)

Statistikk sosiale medier 2014 (August 2014)

Statistikk sosiale medier 2014 (August 2014)

Profiler og bruksfrekvens – Ipsos MMIs tracker om sosiale medier | Ipsos MMI (Juni 2014)

Profiler og bruksfrekvens – Ipsos MMIs tracker om sosiale medier | Ipsos MMI (Juni 2014)

Norske brukere i sosiale medier (Desember 2013)

Norske brukere i sosiale medier (Desember 2013)

Bruk av IKT i husholdningene (2013, 2. kvartal Publisert: 17. september 2013 Neste publisering: 17. september 2014) Figur 3 viser andel av befolkningen som har kjøpt eller bestillt varer eller tjenester til privat bruk over Internett de siste 12 månedene. Søke etter informasjon om varer og tjenester: 79 prosent i 2013

Bruk av IKT i husholdningene (2013, 2. kvartal Publisert: 17. september 2013 Neste publisering: 17. september 2014) Figur 3 viser andel av befolkningen som har kjøpt eller bestillt varer eller tjenester til privat bruk over Internett de siste 12 månedene. Søke etter informasjon om varer og tjenester: 79 prosent i 2013

Bruk av IKT i næringslivet (Oktober 2013)  79% av norske bedrifter har nettside 1 av 2 norske bedrifter bruker sosiale medier Kva bruker dei sosiale medier til? - Marknadsføring av produkt og til å skape eit positivt bilete av føretaket: 31% - Rekruttering av tilsette: 24% - Innhente eller svare på synspunkt eller spørsmål frå kundane: 22% - Utveksling av synspunkt eller kunnskap innanfor sjølve føretaket: 18% av føretaka - Samarbeid med kundane om utvikling av varer og tenester: 13%…

Bruk av IKT i næringslivet (Oktober 2013) 79% av norske bedrifter har nettside 1 av 2 norske bedrifter bruker sosiale medier Kva bruker dei sosiale medier til? - Marknadsføring av produkt og til å skape eit positivt bilete av føretaket: 31% - Rekruttering av tilsette: 24% - Innhente eller svare på synspunkt eller spørsmål frå kundane: 22% - Utveksling av synspunkt eller kunnskap innanfor sjølve føretaket: 18% av føretaka - Samarbeid med kundane om utvikling av varer og tenester: 13%…

Statistikk sosiale medier (Februar 2013)

Statistikk sosiale medier (Februar 2013)

Pinterest
Søk