ABC Geoboard Letter Cards: These are great! It's hard to figure out how to form letters on a Geoboard when you're just starting out.

3D Shape Dominoes!

Measurement and Geometry - Shape Dominoes! This is a great idea for students that are working on their shapes and names. It can easily be modified for a specific grade level, and is an amazing center activity kids would enjoy!

School Stuff, School Ideas, Menu, Creative Teaching, Teaching Ideas, Class Room, Teaching English, Bingo, Teacher Stuff

Repetisjon av bokstavene Bokstavhus til tavla: Skriv liten og stor bokstav i bokstavhus på tavla. Lamineres. (Kristine Solheim) Ark til å skrive på: Bokstavhus – ark med bokstavhus i tre ulik…

Skriveopplæring

Setninger_læringsstøtte til vegg

(Det nyeste ligger øverst)   Det meste av materiellet som ligger på FredagsKilden er egenprodusert. Det kan fritt kopieres og benyttes av al...

(Det nyeste ligger øverst) Det meste av materiellet som ligger på FredagsKilden er egenprodusert. Det kan fritt kopieres og benyttes av al...

Dette enkle lesespillet har jeg laget til elevene mine nå som vi er i gang med å…

Dette enkle lesespillet har jeg laget til elevene mine nå som vi er i gang med å…

Favorittdag

"Any day spent with you is my new favourite day" . Winnie the Pooh quote This is how I feel about time spent with my daughter.always my favourite day when she takes time for me! Love her!

Pinterest
Search