Marita Loven

Marita Loven

E ei jenta født 21/8-85, jobba som omsogrgsarbeidar :) E forlova med verdens beste mann som eg har fått verdens beste sønn i lag med :)