Ordlistespill F5

Ordlistespill F5

Dobbel konsonant

Dobbel konsonant

Unas viñetas de comic para completar en el idioma que queramos. Escritura libre, creatividad, etc.Os dejamos una serie de viñetas de comic para ser escritas por nuestros alumnos. Podemos usarlo en Lengua castellana, o para alguna lengua extranjera, por lo que nos sirven para distintos niveles dependiendo del uso que le queramos dar. Es una

Unas viñetas de comic para completar en el idioma que queramos. Escritura libre, creatividad, etc.Os dejamos una serie de viñetas de comic para ser escritas por nuestros alumnos. Podemos usarlo en Lengua castellana, o para alguna lengua extranjera, por lo que nos sirven para distintos niveles dependiendo del uso que le queramos dar. Es una

PY 2 - Uke 36: Vi har startet å lære mer om setninger og bruk av punktum, spørsmålstegn og utropstegn!

PY 2 - Uke 36: Vi har startet å lære mer om setninger og bruk av punktum, spørsmålstegn og utropstegn!

Less Commonly Taught: Adjektivfortellinger (Mad Libs)

Less Commonly Taught: Adjektivfortellinger (Mad Libs)

En dag unna februar | Begynneropplæring med Runar

En dag unna februar | Begynneropplæring med Runar

slide6

slide6

Dobbel konsonant

Skriveopplæring

Dobbel konsonant

PY 2 - Uke 6: Vi jobber med diftonglydene (ei, ai, au, øy). Vi øver oss på å lytte dem ut i ord og skrive ord med diftong.

PY 2 - Uke 6: Vi jobber med diftonglydene (ei, ai, au, øy). Vi øver oss på å lytte dem ut i ord og skrive ord med diftong.

SPØRREORD_74 KB

Skriveopplæring

SPØRREORD_74 KB

Pinterest
Søk