Marianne Yndestad

Marianne Yndestad

Marianne Yndestad
Flere idéer fra Marianne
En læringsmakker er uundværlig :-)

En læringsmakker er uundværlig :-)

Lærere forteller om gode tips og råd for en best mulig start i første klasse! Hvilke faglige, sosiale og praktiske ferdigheter bør barna inneha når de kommer til første skoledag?

Lærere forteller om gode tips og råd for en best mulig start i første klasse! Hvilke faglige, sosiale og praktiske ferdigheter bør barna inneha når de kommer til første skoledag?

Zahlen suchen

Zahlen suchen

Formålet med minibokopplegget om 17.mai er å lære hvorfor og hvordan dagen feires i Norge. Innholdet i miniboken kommer inn på: fakta om feiringen av 17.mai, ulike dekorasjoner som brukes, tradisjonen med barnetog og borgertog, flagging, korps, arrangement på skoler, 17.mai-taler og deres innhold, ulike mat- og desserttradisjoner, bakgrunnen for 17.mai-feiring historisk sett og utviklingen av egen grunnlov. Noe er nevnt/informert om, mens andre emner er beskrevet i litt mer detalj.

Formålet med minibokopplegget om 17.mai er å lære hvorfor og hvordan dagen feires i Norge. Innholdet i miniboken kommer inn på: fakta om feiringen av 17.mai, ulike dekorasjoner som brukes, tradisjonen med barnetog og borgertog, flagging, korps, arrangement på skoler, 17.mai-taler og deres innhold, ulike mat- og desserttradisjoner, bakgrunnen for 17.mai-feiring historisk sett og utviklingen av egen grunnlov. Noe er nevnt/informert om, mens andre emner er beskrevet i litt mer detalj.

Malimo.no - Pedagogisk bruk av iPad i klasserommet - og regler for bruken!

Malimo.no - Pedagogisk bruk av iPad i klasserommet - og regler for bruken!

Free "find the letter" alphabet worksheets! Get them for uppercase, lowercase, and both!

Free "find the letter" alphabet worksheets! Get them for uppercase, lowercase, and both!

(Det nyeste ligger øverst) Det meste av materiellet som ligger på FredagsKilden er egenprodusert. Det kan fritt kopieres og benyttes av al...

(Det nyeste ligger øverst) Det meste av materiellet som ligger på FredagsKilden er egenprodusert. Det kan fritt kopieres og benyttes av al...

Il gioco matematico con i tappi

Il gioco matematico con i tappi

Il gioco matematico con i tappi

Il gioco matematico con i tappi

Nog een opdracht bij expeditie Robinson tijdens de #gymles.

Nog een opdracht bij expeditie Robinson tijdens de #gymles.