Pinterest
Mitten Match Up. Fun way for kids to practice opposites, rhyming words, math facts and more. {Playdough to Plato}

Winter Mittens Match-Up

- Match mittens match up to practice opposite words, math facts, upper and lowercase letters, sight words, etc.

Vi arbejder med at udvide klassens ordforråd i 4 kl. Til det formål arbejdet vi med dagens ord - nu i ny individuel form ;-)

Vi arbejder med at udvide klassens ordforråd i 4 kl. Til det formål arbejdet vi med dagens ord - nu i ny individuel form ;-)

Ida_Madeleine_Heen_Aaland uploaded this image to 'Ida Madeleine Heen Aaland/Plakater og oppslag'. See the album on Photobucket.

WINTER OLYMPIC GAMES INTRODUCTION FOR EARLY LEARNERS OLYMPICS SPORTS - TeachersPayTeachers.com

Winter Olympics 2018 Introduction for Early Learners Sports

Malimo - Arbeid med sommerferieminner som inkluderer alle elever, uansett sosial bakgrunn. Viktig å tenke over i klasserommet!

Sommerferieaktiviteter: Om å ta hensyn til alle elevene

Sommerferieaktiviteter: Om å ta hensyn til alle elevene!