Manfred Nordmark

Manfred Nordmark

Minns vissa men glömmer andra under tiden, låter andra gå förbi en som borde samlats inuti en.