Cut the phrases into individual cards and allow students to add to proper categories.- Ideas to Promote Kindness and Courtesy

2 activities that promote kindness Cut the phrases into individual cards and allow students to add to proper categories.- Ideas to Promote Kindness and Courtesy

Bosses vs. Leaders- 3rd grade lesson

character ed

Leaders Lesson-- a sorting activity that's great to do whole-class to show the difference between "boss" and "leader" language and behavior (Freebies included) THIS IS FOR GRADE

One Extra Degree: I love this because it puts big words like "responsible" and "citizenship" in kid-terms "super kiddo"

Demonstrate an understanding of good citizenship. This being a good citizen anchor is a great resources to make as a whole class and discuss what a good citizen is.

Å arbeide med sosial kompetanse kan ofte være preget av at man tar det fra tilfelle til tilfelle, når konflikter oppstår eller man ser en gyllen mulighet til å gi ros. Dette opplegget er laget for å arbeide konkret og planlagt med emner som vil hjelpe elevene å utvikle sin sosiale kompetanse og ferdigheter som vil hjelpe dem med å lykkes. Vi har en rekke forventninger til elevenes adferd, uten at de kanskje har lært eksplisitt hva som ligger i dette. Å undervise og modellere ønsket adferd er…

SOSIAL KOMPETANSE - konkret arbeid med sosiale ferdigheter

Å arbeide med sosial kompetanse kan ofte være preget av at man tar det fra tilfelle til tilfelle, når konflikter oppstår eller man ser en gyllen mulighet til å gi ros. Dette opplegget er laget for å arbeide konkret og planlagt med emner som vil hjelpe elevene å utvikle sin sosiale kompetanse og ferdigheter som vil hjelpe dem med å lykkes. Vi har en rekke forventninger til elevenes adferd, uten at de kanskje har lært eksplisitt hva som ligger i dette. Å undervise og modellere ønsket adferd er…

Undervisningsopplegg knyttet til sosial kompetanse og sosiale ferdigheter på Malimo.no

Å arbeide med sosial kompetanse

Undervisningsopplegg knyttet til sosial kompetanse og sosiale ferdigheter på Malimo.no

“Jeg kan!” er et system jeg har laget med hensikt på å øke elevenes motivasjon og skape et bedre klassemiljø. Som de fleste andre har jeg alltid jobbet med klasseregler og brukt forskjellige metoder for å få elevene til å overholde disse. Med og uten hell. Elever som i utgangspunktet er enkle å ha med å gjøre vil stort sett følge hvilken som helst regel.

"Jeg kan!" Et opplegg som fremmer godt klassemiljø og gode arbeidsvaner

Character Role Play Cards

FREE Character Role Play Cards~ Students work in pairs to problem solve real-life situations that involve trust, empathy, cooperation, and inclusion. Use these 16 cards as a springboard for practicing DBT skill role plays.

Pinterest
Search