Pinterest
Tid for skoleslutt! En samling med faglige, sosiale og artige tips til inne- og uteaktiviteter på tampen av skoleåret! Repetisjon, læring og lek i ett!

Skoleslutt: Ideer til slutten av skoleåret

Tid for skoleslutt! En samling med faglige, sosiale og artige tips til inne- og uteaktiviteter på tampen av skoleåret! Repetisjon, læring og lek i ett!

Minnebok er en fantastisk måte å runde av skoleåret på. En selvdifferensierende aktivitet som er ypperlig ventearbeid og meningsfylt frem til siste skoledag!

Minnebok - en oppsummering av skoleåret

Minnebok er en fantastisk måte å runde av skoleåret på. En selvdifferensierende aktivitet som er ypperlig ventearbeid og meningsfylt frem til siste skoledag!

Bildekort og ordkort er fantastiske for tilpasset opplæring. Les mer om konkrete arbeidsmetoder for skriftlig og muntlig aktivitet på Malimo.no

Ord- og bildekort: en gavepakke for TPO

Bildekort og ordkort er fantastiske for tilpasset opplæring. Les mer om konkrete arbeidsmetoder for skriftlig og muntlig aktivitet på Malimo.no

Bildekort og ordkort er fantastiske for tilpasset opplæring. Les mer om konkrete arbeidsmetoder for skriftlig og muntlig aktivitet på Malimo.no

Ord- og bildekort: en gavepakke for TPO

Bildekort og ordkort er fantastiske for tilpasset opplæring. Les mer om konkrete arbeidsmetoder for skriftlig og muntlig aktivitet på Malimo.no

Bildekort og ordkort er fantastiske for tilpasset opplæring. Les mer om konkrete arbeidsmetoder for skriftlig og muntlig aktivitet på Malimo.no

Ord- og bildekort: en gavepakke for TPO

Bildekort og ordkort er fantastiske for tilpasset opplæring. Les mer om konkrete arbeidsmetoder for skriftlig og muntlig aktivitet på Malimo.no

Bildekort og ordkort er fantastiske for tilpasset opplæring. Les mer om konkrete arbeidsmetoder for skriftlig og muntlig aktivitet på Malimo.no

Ord- og bildekort: en gavepakke for TPO

Bildekort og ordkort er fantastiske for tilpasset opplæring. Les mer om konkrete arbeidsmetoder for skriftlig og muntlig aktivitet på Malimo.no

Bildekort og ordkort er fantastiske for tilpasset opplæring. Les mer om konkrete arbeidsmetoder for skriftlig og muntlig aktivitet på Malimo.no

Ord- og bildekort: en gavepakke for TPO

Bildekort og ordkort er fantastiske for tilpasset opplæring. Les mer om konkrete arbeidsmetoder for skriftlig og muntlig aktivitet på Malimo.no

Bildekort og ordkort er fantastiske for tilpasset opplæring. Les mer om konkrete arbeidsmetoder for skriftlig og muntlig aktivitet på Malimo.no

Ord- og bildekort: en gavepakke for TPO

Bildekort og ordkort er fantastiske for tilpasset opplæring. Les mer om konkrete arbeidsmetoder for skriftlig og muntlig aktivitet på Malimo.no

Ukens Malimo er et undervisningsopplegg som er delt inn i tre nivå. Det strekker seg fra 1.trinn og opp mot slutten av småtrinnet. Miks og match for å lage differensierte hefter. Bruk opplegget som morgenarbeid, ekstramateriell, stasjoner, lekser mm. Hver søndag legges opplegget for uken som kommer ut! I minst 24t ligger det gratis i Ressursbiblioteket.

Ukens Malimo er et undervisningsopplegg som er delt inn i tre nivå. Det strekker seg fra 1.trinn og opp mot slutten av småtrinnet. Miks og match for å lage differensierte hefter. Bruk opplegget som morgenarbeid, ekstramateriell, stasjoner, lekser mm. Hver søndag legges opplegget for uken som kommer ut! I minst 24t ligger det gratis i Ressursbiblioteket.

Ukens Malimo er et undervisningsopplegg som er delt inn i tre nivå. Det strekker seg fra 1.trinn og opp mot slutten av småtrinnet. Miks og match for å lage differensierte hefter. Bruk opplegget som morgenarbeid, ekstramateriell, stasjoner, lekser mm. Hver søndag legges opplegget for uken som kommer ut! I minst 24t ligger det gratis i Ressursbiblioteket.

Ukens Malimo er et undervisningsopplegg som er delt inn i tre nivå. Det strekker seg fra 1.trinn og opp mot slutten av småtrinnet. Miks og match for å lage differensierte hefter. Bruk opplegget som morgenarbeid, ekstramateriell, stasjoner, lekser mm. Hver søndag legges opplegget for uken som kommer ut! I minst 24t ligger det gratis i Ressursbiblioteket.

Malimo.no - gratis lister med 350 grunnleggende ord for å bygge bro mellom norsk, engelsk og morsmål!

Malimo.no - gratis lister med 350 grunnleggende ord for å bygge bro mellom norsk, engelsk og morsmål!

Leseteater er fantastisk! Halloween-tema! Leseteater er en spennende metode i språkundervisningen og er for mange et positivt avbrekk fra den vanlige leseundervisningen. Leseteater går enkelt forklart ut på at en gruppe har høytlesing av en tekst som på forhånd er delt inn i mindre enheter/roller. Lesingen veksler mellom deltakerne.

LESETEATER 1: Halloween - "Den gode heksen" / "The good witch"

Leseteater er fantastisk! Halloween-tema! Leseteater er en spennende metode i språkundervisningen og er for mange et positivt avbrekk fra den vanlige leseundervisningen. Leseteater går enkelt forklart ut på at en gruppe har høytlesing av en tekst som på forhånd er delt inn i mindre enheter/roller. Lesingen veksler mellom deltakerne.