More ideas from Lorentz
Søk etter kunnskap om gud

Søk etter kunnskap om gud

Søker etter Guds kunnskap

Søker etter Guds kunnskap

Ydmykhet: Ydmyk dere da under Guds mektige hånd...

Ydmykhet: Ydmyk dere da under Guds mektige hånd...

Utholdenhet: Vær våkne, stå fast i troen, vær modige og sterke..

Utholdenhet: Vær våkne, stå fast i troen, vær modige og sterke..

Utholdenhet: Vær våkne, stå fast i troen, vær modige og sterke.

Utholdenhet: Vær våkne, stå fast i troen, vær modige og sterke.

Frelserhånd: Vær ikke redd,  for jeg er med deg, se deg ikke rådvill...

Frelserhånd: Vær ikke redd, for jeg er med deg, se deg ikke rådvill...

Vær tilfreds: Vær Ikke glad i Penger, men vær tilfreds med det...

Vær tilfreds: Vær Ikke glad i Penger, men vær tilfreds med det...

Hjertet: Vær ikke Bekymret for noe..

Hjertet: Vær ikke Bekymret for noe..

Bønn: Vær glade i Håpet, tålmodige i trengselen...

Bønn: Vær glade i Håpet, tålmodige i trengselen...

Nåde: Vår Herre Jesu Kristi nåde være med dere.

Nåde: Vår Herre Jesu Kristi nåde være med dere.

Fri vilje: Vi vet at alle ting tjener til det gode for dem...

Fri vilje: Vi vet at alle ting tjener til det gode for dem...

Fri vilje: Vi vet at alle ting tjener til det gode for dem...

Fri vilje: Vi vet at alle ting tjener til det gode for dem...

Fri vilje: Vi vet at alle ting tjener til det gode for dem...

Fri vilje: Vi vet at alle ting tjener til det gode for dem...

Tempel: Vet dere ikke at deres Legemer er et tempel for...

Tempel: Vet dere ikke at deres Legemer er et tempel for...

Tyven: Tyven kommer bare for å drepe og ødelegge...

Tyven: Tyven kommer bare for å drepe og ødelegge...

Tro: Tro på Herren Jesus, så skal du og dine bli frelst.

Tro: Tro på Herren Jesus, så skal du og dine bli frelst.