Rettigheter

Collection by Lora Rypern • Last updated 2 weeks ago

88 
Pins
 • 
37 
Followers
Lora Rypern
 - Myter i skolen - Bokmål Tech Companies, Company Logo, Logos, Logo

Dine rettigheter som elev - Bokmål

Vi Deltar er en praktisk veileder for hvordan sikre god brukermedvirkning i skole og barnehage.

 - Myter i skolen - Bokmål Tech Companies, Company Logo, Logos, Logo

Dine rettigheter som elev - Bokmål

Vi Deltar er en praktisk veileder for hvordan sikre god brukermedvirkning i skole og barnehage.

Barnets beste by Pedlex - Issuu Winnie The Pooh, Disney Characters, Fictional Characters, Winnie The Pooh Ears, Pooh Bear, Fantasy Characters

Pedlex

Pedlex utgir litteratur for ansatte i skole og barnehage. Våre utgivelser relevante for for alle som er engasjert i utdanning, oppvekst, skole- og barnehagepolitikk og pedagogikk.

Familiemedlemmer kan være avlastere for barn

Familiemedlemmer kan være avlastere for barn

Jeg har fått en henvendelse hvor det blant annet heter: «Vi treffer mange familier som har barn med store omsorgsbehov. Mange familier har vedtak på individuell avlastning og støttekontakt - noen bruker familiemedlemmer som avlastere og støttekontakt. For noen av disse familiene er det å bruke familiemedlemmer den eneste muligheten til å få til et avlastningstilbud/støttekontaktordning som fungerer. Er blitt kontaktet av en mor som bruker familiemedlemmer som avlastere og støttekontakt for…

Ny dom om tilbakebetaling får betydning for tusener av trygdesaker - artikkel hentet fra Rett24 Street View

Ny dom om tilbakebetaling får betydning for tusener av trygdesaker - artikkel hentet fra Rett24

Har du fått tilbakekrevingskrav på AAP, pensjon eller annen trygdeytelse? Få juridisk bistand fra Advisio. Vi hjelper deg med trygdesaker.

RETTSOMRÅDER - Forside - Advisio Advokat Nintendo Wii, Messages, Logos, Logo

Advokatfirma spesialisert i Trygd - Helse og Familierett | Advisio Advokat

Advokatfirmaet er spesialisert innen områdene helse og familie, i tillegg er Advisio et av av landets fremste innen innen erstatningsrett og trygdesaker.

I heftet finner du informasjon om handlingsrommet skolene har til å tilpasse den ordinære opplæringen slik at elevene får et tilfredsstillende utbytte. Du finner også informasjon om når retten til spesialundervisning trer inn, og om saksgangen. Movie Posters, Movies, 2016 Movies, Film Poster, Films, Popcorn Posters, Film Books, Billboard, Film Posters

Tilpasset opplæring og spesialundervisning

I heftet finner du informasjon om handlingsrommet skolene har til å tilpasse den ordinære opplæringen slik at elevene får et tilfredsstillende utbytte. Du finner også informasjon om når retten til spesialundervisning trer inn, og om saksgangen.

Krav om tilbakebetaling av bostøtte - NFU Norge Om, Peace, Blogging, Room

Krav om tilbakebetaling av bostøtte

Krav om tilbakebetaling av bostøtte - NFU Norge

Hefte om rettigheter Om

Hefte om rettigheter

barnervernguiden

barnervernguiden

Etter innlegg og kronikker i ulike aviser om taushetsplikt og vilkårene for å sende meldinger til barnevernet, har jeg fått en rekke henvendelser fra foreldre som urettmessig er blitt utsatt for såkalte bekymringsmeldinger uten at melder har hatt grunn til å tro grunn til å tro barnet er utsatt for alvorlig omsorgssvikt, skriver Bente Ohnstad.

«Meldeplikten til barnevernet tolkes feil»

Etter innlegg og kronikker i ulike aviser om taushetsplikt og vilkårene for å sende meldinger til barnevernet, har jeg fått en rekke henvendelser fra foreldre som urettmessig er blitt utsatt for såkalte bekymringsmeldinger uten at melder har hatt grunn til å tro grunn til å tro barnet er utsatt for alvorlig omsorgssvikt, skriver Bente Ohnstad.

Når har pårørende rett til informasjon? Electronics, Blog, Blogging

Tydelig ansvar i leverandørkjeden bidrar til bærekraftige anskaffelser | Visma Blogg

TendSign er Nordens mest brukte digitale verktøy for å opprette og gjennomføre anskaffelser.

Her finner du informasjon om de forskjellige stønadene du kan ha rett til fra NAV når en i familien eller en nærstående er blitt syk.

Sykdom i familien

Her finner du informasjon om de forskjellige stønadene du kan ha rett til fra NAV når en i familien eller en nærstående er blitt syk.

Saken gjelder vurderingen av hvem som skal være «nærmeste pårørende» til en pasient som selv ikke er i stand til å utpeke hvem som skal ha denne rollen. Fylkesmannen mente det var adgang til å velge en annen enn den loven gir anvisning på i tilfeller der det vil føre til at valget faller på en pårørende som vurderes å ikke være egnet for oppgaven.Ombudsmannen mener at det ikke er holdepunkter i pasient- og brukerrettighetsloven eller forarbeidene til loven for at det kan gjøres unntak fra… Letters, Movie Posters, Movies, 2016 Movies, Film Poster, Films, Popcorn Posters, Film Books, Fonts

Valget av nærmeste pårørende etter pasient- og brukerrettighetsloven - Sivilombudsmannen

Saken gjelder vurderingen av hvem som skal være «nærmeste pårørende» til en pasient som selv ikke er i stand til å utpeke hvem som skal ha denne rollen. Fylkesmannen mente det var adgang til å velge en annen enn den loven gir anvisning på i tilfeller der det vil føre til at valget faller på en pårørende som vurderes å ikke være egnet for oppgaven. Ombudsmannen mener at det ikke er holdepunkter i pasient- og brukerrettighetsloven eller forarbeidene til loven for at det kan gjøres unntak fra…

Pinterest