www.kristiansand.kommune.no

www.kristiansand.kommune.no

Hva er vurdering for læring?

Hva er vurdering for læring?

www.udir.no

www.udir.no

www.udir.no

www.udir.no

Rapporten Elevvurdering og tilpasset opplæring

Rapporten Elevvurdering og tilpasset opplæring

Vurdering for læring bidrar til at elevene forstår hva de skal lære, og hva som ­forventes av dem. Gjennom egenvurdering og tilbakemeldinger får de mulighet til å justere læringsprosessen, blir mer bevisst og utvikler eierskap til egen læring.

Vurdering for læring bidrar til at elevene forstår hva de skal lære, og hva som ­forventes av dem. Gjennom egenvurdering og tilbakemeldinger får de mulighet til å justere læringsprosessen, blir mer bevisst og utvikler eierskap til egen læring.

Pinterest
Search