Leser Søker Bok

Leser Søker Bok

lesersokerbok.no
Oslo / Leser søker bok er en forening som jobber for at alle skal ha tilgang til gode bøker. For å få til det gir vi støtte til forfattere, illustratører og forlag
Leser Søker Bok