Forebyggende arbeid

Collection by Ungdom

19 
Pins
Ungdomsarbeidere
Foreldre
Other Pins

Ungdomsarbeidere

​ Sparebankstiftelsen DNB markerer starten for et nytt satsingsområde som skal bidra til økt bevissthet om betydningen av demokratiet, økt samfunnsengasjement og økt mangfold av stemmer i den offentlige debatten. I den første runden tildeles 9,5 millioner kroner til 11 ulike prosjekter.

​ Vil styrke unges deltakelse i demokratiet

Sparebankstiftelsen DNB markerer starten for et nytt satsingsområde som skal bidra til økt bevissthet om betydningen av demokratiet, økt samfunnsengasjement...

Foreldre

Nettravnene Mange barn rammes av mobbing og hatefulle ytringer på nettet. Vi voksne må være gode rollemodeller og bidra til å forebygge, avdekke og stanse mobbing og hatefulle ytringer.

No Hate- Vil du bli nettravn?

Mange barn rammes av mobbing og hatefulle ytringer på nettet. Vi voksne må være gode rollemodeller og bidra til å forebygge, avdekke og stanse mobbing og hatefulle ytringer. Nettravnene skal gi oss voksne kunnskap, verktøy og hjelp til å ta del i den digitale oppveksten til barna.

Other Pins

​ Sparebankstiftelsen DNB markerer starten for et nytt satsingsområde som skal bidra til økt bevissthet om betydningen av demokratiet, økt samfunnsengasjement og økt mangfold av stemmer i den offentlige debatten. I den første runden tildeles 9,5 millioner kroner til 11 ulike prosjekter.

​ Vil styrke unges deltakelse i demokratiet

Sparebankstiftelsen DNB markerer starten for et nytt satsingsområde som skal bidra til økt bevissthet om betydningen av demokratiet, økt samfunnsengasjement...

Nettravnene Mange barn rammes av mobbing og hatefulle ytringer på nettet. Vi voksne må være gode rollemodeller og bidra til å forebygge, avdekke og stanse mobbing og hatefulle ytringer.

No Hate- Vil du bli nettravn?

Mange barn rammes av mobbing og hatefulle ytringer på nettet. Vi voksne må være gode rollemodeller og bidra til å forebygge, avdekke og stanse mobbing og hatefulle ytringer. Nettravnene skal gi oss voksne kunnskap, verktøy og hjelp til å ta del i den digitale oppveksten til barna.

Du Bestemmer | - om personvern, nettvett og digital dømmekraft

om personvern, nettvett og digital dømmekraft

Du Bestemmer | - om personvern, nettvett og digital dømmekraft

Barn som ikke får lekt, kan stå i fare for å utvikle psykiske lidelser | Per Brodal og Charlotte Lunde - Aftenposten

Kronikk: Barn som ikke får lekt, kan stå i fare for å utvikle psykiske lidelser

Hjernen utvikles ved meningsfull bruk.

KRYSTALLINSK MDMA: Politiets store beslag av party-dopet MDMA, virkestoffet i ecstasy, bekymrer Kripos. MDMA kan komme i både pille- og pulverform. Sistnevnte likner brunt sukker, og blir stadig mer populært. - Én enkel rusdose MDMA (bildet) kan føre til livstruende forgiftning og død, sier Merete Vevelstad, overlege og spesialist i klinisk farmakologi ved Oslo Universitetssykehus. (Foto: KRIPOS-KTS/FOTO)

KRYSTALLINSK MDMA: Politiets store beslag av party-dopet MDMA, virkestoffet i ecstasy, bekymrer Kripos. MDMA kan komme i både pille- og pulverform. Sistnevnte likner brunt sukker, og blir stadig mer populært. - Én enkel rusdose MDMA (bildet) kan føre til livstruende forgiftning og død, sier Merete Vevelstad, overlege og spesialist i klinisk farmakologi ved Oslo Universitetssykehus. (Foto: KRIPOS-KTS/FOTO)

50.000 barn og unge opplever mobbing - Aftenposten

50.000 barn- og unge opplever mobbing

Elevundersøkelsen 2017 viser en økning i mobbetallene fra i fjor. – Det er helt uakseptabelt at noen barn går på skolen med en klump i magen, sier Jan Tore Sanner.

De amerikanske delstatene Colorado og Washington legaliserte cannabis i 2012, etterfulgt av Alaska og Oregon i 2014. Nå foreligger en ny rapport som ser nærmere på hvilke konsekvenser frislippet har hatt for samfunnet. Økning i bruk, kriminalitet, selvmord, flere som kjører i cannabisrus, og en kraftig økning i cannabisrelaterte akuttinnleggelser og forgiftninger er noe av det man finner.

Lessons learned from Marijuana Legalization in four U.S. States and D.C. - kriminalitetsforebygging

De amerikanske delstatene Colorado og Washington legaliserte cannabis i 2012, etterfulgt av Alaska og Oregon i 2014. Nå foreligger en ny rapport som ser nærmere på hvilke konsekvenser frislippet har hatt for samfunnet. Økning i bruk, kriminalitet, selvmord, flere som kjører i cannabisrus, og en kraftig økning i cannabisrelaterte akuttinnleggelser og forgiftninger er noe av det man finner.

Foreldrekurs om ungdoms kjærestevold.

Foreldrekurs om ungdoms kjærestevold - Reform

Reform vil avholde nye foreldrekurs høsten 2017 og våren 2018.

Voldsbruken blant ungdom er halvert i løpet av de siste årene. En viktig forklaring til dette er at ungdom drikker mindre alkohol, viser en ny studie utført av forskere ved NOVA på OsloMet.

Viten + praksis - Derfor er ungdom blitt mindre voldelige

Voldsbruken blant ungdom er halvert i løpet av de siste årene. En viktig forklaring til dette er at ungdom drikker mindre alkohol, viser en ny studie utført av forskere ved NOVA på OsloMet.

For deg som møter unge utsatt for negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse i ditt arbeid

Rett til å bestemme over eget liv - Rettentil.no

For deg som møter unge utsatt for negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse i ditt arbeid

Bilderesultat for humor busy stone age wheel

Bilderesultat for humor busy stone age wheel

Disse 5 grepene fikk ungdom på Island bort fra alkohol og narkotika | Rusproblemer | Nyheter | Hjelptilhjelp.no. Din portal for psykisk helse

Disse 5 grepene fikk ungdom på Island bort fra alkohol og narkotika | Rusproblemer | Nyheter | Hjelptilhjelp.no. Din portal for psykisk helse

Enklere å lete etter psykisk hjelp. Norges største samling av hjelpetilbud og kurs på et sted.

Seksuelle krenkelser blant ungdom. Rapport.

Hvordan kan vi forebygge seksuelle krenkelser mot ungdom? - kriminalitetsforebygging

En ny rapport fra Barneombudet basert på samtaler med over 200 ungdommer viser at seksuelle krenkelser mellom ungdommer er svært utbredt. Ungdommene forteller om grove hendelser både fysisk og via mobil og nett, og de sier selv at de har for lite kunnskap om hva som er lov og ikke lov.

Tidlig identifisering av risiko hos barn og unge

Barn ønsker å bli sett - kriminalitetsforebygging

Rapporten er initiert av det som omtales som «0-24» samarbeidet«. Kunnskapsdepartementet leder og koordinerer arbeidet på departementsnivå, ifølge Ellen Margrete Carlsen i Helsedirektoratet, som ønsket velkommen til fagseminaret. Møller presenterte modellen som baserer seg på å fange opp barn som bekymrer. Prosessen består av flere komponenter: Undring/bekymring (tegn og signaler), konkretisering (loggføring), samtaler/dialoger og beslutning. Det er […]

Få barn og unge ber om hjelp når de opplever noe ubehagelig på nett.

Få barn og unge ber om hjelp når de opplever noe ubehagelig på nett - kriminalitetsforebygging

Annethvert år gjennomfører Medietilsynet en undersøkelse om barn og unges mediebruk, hvor både barn, unge og foreldre er inkludert. Rapportene for 2018 er ikke klare enda, men en del tall ble lansert på konferansen den 6. februar. Tallgrunnlaget finnes her. Blant annet viser den siste undersøkelsen at flere gutter enn jenter opplever en form for mobbing på […]