Kristin Vistvik

Kristin Vistvik

For meg er livet Kristus, og døden ei vinning. Fil 1,21