Pinterest
search
EUs nye politikk for samfunnsansvar.

Sustainable and responsible business Corporate Social Responsibility (CSR) - European Policy.

http://www.unglobalcompact.org/

http://www.unglobalcompact.org/

Developed by UNICEF, the UN Global Compact and Save the Children – the Children’s Rights and Business Principles (the Principles) are the first comprehensive set of principles to guide companies on the full range of actions they can take in the workplace, marketplace and community to respect and support children’s rights.

Adopt the Children’s Rights and Business Principles

ISO 26000 - A guiding standard on social responsibility

ISO : International Organization for Standardization

Initiativ for etisk handels veileder for bedrifter med globale leverandørkjeder.

Veileder: Etisk handel i praksis

Vision 2050: Nine billion people live well, within the limits of the planet.

Vision Nine billion people live well, within the limits of the planet.

https://www.globalreporting.org/information/about-gri/what-is-GRI/Pages/default.aspx    Alt om GRI + database over bærekraftsrapporter hvor GRIs rammeverk er benyttet.

https://www.globalreporting.org/information/about-gri/what-is-GRI/Pages/default.aspx Alt om GRI + database over bærekraftsrapporter hvor GRIs rammeverk er benyttet.

Ambassadene har laget informasjonssider om næringslivets samfunnsansvar i sine respektive land.

Informasjon om næringslivets samfunnsansvar i utlandet

OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv - det norske kontaktpunktet

OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv - det norske kontaktpunktet

Utredning om sosialt entreprenørskap - utarbeidet av Damvad på oppdrag for NHD (2012)

Utredning om sosialt entreprenørskap - utarbeidet av Damvad på oppdrag for NHD (2012)

Business Anti-Corruption Portal

Business Anti-Corruption Portal

Michael E. Porter og Mark R. Kramer "Creating shared value" (Harvard Business Rewiev 2011)

Michael Porter (my hero) talking about moving CSR to CSV.

Stortingsmelding nr.10 (2008-2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi

Stortingsmelding Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi

Pinterest
Search