Anatomy Art Projects

Anatomy Art Projects

Mixed media art birdhouse with chickadee or a cardinal - Use tissue paper, acrylics, watercolors, crayons, markers or construction paper to build this pretty winter / Christmas scene. Kid's and preschooler's arts and crafts

Mixed media art birdhouse with chickadee or a cardinal - Use tissue paper, acrylics, watercolors, crayons, markers or construction paper to build this pretty winter / Christmas scene. Kid's and preschooler's arts and crafts

Multiplication table in magical numbers. Таблицата за умножение в маг…

Multiplication table in magical numbers. Таблицата за умножение в маг…

Skeletal System Model cut outs for children, kids, students learning about The Human Body #science

Skeletal System Model cut outs for children, kids, students learning about The Human Body #science

Ida Heen Hansen

Ida Heen Hansen

Når elevene leser en tekst, støter de ofte på ord de ikke forstår. Da har vi ulike måter å jobbe med teksten på. Noen ganger fyller de ut et slikt ordkort som dette: Her får du dokumentet som en Wo…

Når elevene leser en tekst, støter de ofte på ord de ikke forstår. Da har vi ulike måter å jobbe med teksten på. Noen ganger fyller de ut et slikt ordkort som dette: Her får du dokumentet som en Wo…

Repetisjon av bokstavene Bokstavhus til tavla: Skriv liten og stor bokstav i bokstavhus på tavla. Lamineres. (Kristine Solheim) Ark til å skrive på: Bokstavhus – ark med bokstavhus i tre ulik…

Skriveopplæring

Repetisjon av bokstavene Bokstavhus til tavla: Skriv liten og stor bokstav i bokstavhus på tavla. Lamineres. (Kristine Solheim) Ark til å skrive på: Bokstavhus – ark med bokstavhus i tre ulik…

APRENDER El CUERPO HUMANO: | Recursos pedagógicos e didáticos | Pinterest | Human Body, Ideas Para and Anatomy

APRENDER El CUERPO HUMANO: | Recursos pedagógicos e didáticos | Pinterest | Human Body, Ideas Para and Anatomy

SPØRREORD_74 KB

Skriveopplæring

SPØRREORD_74 KB

Skriveinspirasjon

Skriveinspirasjon

Pinterest
Søk