Kristin Dørum

Kristin Dørum

Kristin Dørum
More ideas from Kristin
Things You Need to Know Primrose Hill London

A description of the trendy, affluent Primrose Hill area in London and 5 things you need to know about Primrose Hill before you visit.

Å arbeide med sosial kompetanse kan ofte være preget av at man tar det fra tilfelle til tilfelle, når konflikter oppstår eller man ser en gyllen mulighet til å gi ros. Dette opplegget er laget for å arbeide konkret og planlagt med emner som vil hjelpe elevene å utvikle sin sosiale kompetanse og ferdigheter som vil hjelpe dem med å lykkes. Vi har en rekke forventninger til elevenes adferd, uten at de kanskje har lært eksplisitt hva som ligger i dette. Å undervise og modellere ønsket adferd er…

Å arbeide med sosial kompetanse kan ofte være preget av at man tar det fra tilfelle til tilfelle, når konflikter oppstår eller man ser en gyllen mulighet til å gi ros. Dette opplegget er laget for å arbeide konkret og planlagt med emner som vil hjelpe elevene å utvikle sin sosiale kompetanse og ferdigheter som vil hjelpe dem med å lykkes. Vi har en rekke forventninger til elevenes adferd, uten at de kanskje har lært eksplisitt hva som ligger i dette. Å undervise og modellere ønsket adferd er…

Form, I'm Done Jar, Organizations, Schools, Kids, Primary School, Class Room, Classroom Management, Montessori Practical Life, Creative, Teaching, Custom In, Im Done, Montessori Elementary, School Routines, Elementary Schools, Teaching Resources, Classroom, Children, Upper Elementary, Organisation, Infants, Little Children, Colleges, Babys, 2nd Grades, Organization Ideas

AFS Intercultural Programs | Connecting Lives, Sharing Cultures

AFS is a nonprofit that offers intercultural learning experiences through study abroad, language learning, gap year, volunteer and host family programs.