Under punktet «Målretting» har vi på Høvik Verk skole blant annet jobbet med å lære elevene å uttrykke formålet med lesingen. Vi har i den forbindelse laget plakater med tre læringsmål …

Plakater til klasserommene

Under punktet «Målretting» har vi på Høvik Verk skole blant annet jobbet med å lære elevene å uttrykke formålet med lesingen. Vi har i den forbindelse laget plakater med tre læringsmål …

Trash can thesaurus. "Throw out" over used words and give alternative words to use

Writing Workshop Series: Post #1 Writers' Notebooks

Trash Can Thesaurus—Throw away over used words & replace with others! (Teaching Literacy, Literacy Tips)

Pinterest
Search