Whether you want to tell them how great they were at their soccer game, or how much you love spending time with them, here are 66 positive and encouraging things to say to your child on a daily basis.

66 Positive Things You Should Be Saying to Your Child

Positivity & healthy empowerment - pass it on. :) Whether you want to tell your kids how great they are, or how much you love spending time with them, here are 66 positive and encouraging things to say to your child on a daily basis.

Yoga is a Hindu’s austere and spiritual discipline, which include controlled breathing, meditation, and the posture or post that is made for the body and is popularly practiced for relaxation and health. Posture or post is called "asana" also mean "seat". From the beginning there was only one asana and that is a comfortable sitting position for a lengthy period of time for meditation. Yoga is not just for stretching and body toning, the poses also open the "nadis&quo...

Yoga Positions Mom and Kids Could Try Together #infographic

Yoga Positions Mom and Kids-Yoga is a form of exercise which helps to develop flexibility in the body .It is good for kids as well as the older people.

Ida_Madeleine_Heen_Aaland uploaded this image to 'Ida Madeleine Heen Aaland/Plakater -regler-'. See the album on Photobucket.

Å arbeide med sosial kompetanse kan ofte være preget av at man tar det fra tilfelle til tilfelle, når konflikter oppstår eller man ser en gyllen mulighet til å gi ros. Dette opplegget er laget for å arbeide konkret og planlagt med emner som vil hjelpe elevene å utvikle sin sosiale kompetanse og ferdigheter som vil hjelpe dem med å lykkes. Vi har en rekke forventninger til elevenes adferd, uten at de kanskje har lært eksplisitt hva som ligger i dette. Å undervise og modellere ønsket adferd er…

SOSIAL KOMPETANSE - konkret arbeid med sosiale ferdigheter

Å arbeide med sosial kompetanse kan ofte være preget av at man tar det fra tilfelle til tilfelle, når konflikter oppstår eller man ser en gyllen mulighet til å gi ros. Dette opplegget er laget for å arbeide konkret og planlagt med emner som vil hjelpe elevene å utvikle sin sosiale kompetanse og ferdigheter som vil hjelpe dem med å lykkes. Vi har en rekke forventninger til elevenes adferd, uten at de kanskje har lært eksplisitt hva som ligger i dette. Å undervise og modellere ønsket adferd er…

“Jeg kan!” er et system jeg har laget med hensikt på å øke elevenes motivasjon og skape et bedre klassemiljø. Som de fleste andre har jeg alltid jobbet med klasseregler og brukt forskjellige metoder for å få elevene til å overholde disse. Med og uten hell. Elever som i utgangspunktet er enkle å ha med å gjøre vil stort sett følge hvilken som helst regel.

"Jeg kan!" Et opplegg som fremmer godt klassemiljø og gode arbeidsvaner

Check out TED-Ed's awesome interactive periodic table, with videos for every one of the 118 elements!

A lesson about every single element on the periodic table Created by the Periodic Videos team using the TED-Ed platform. The team at Periodic Videos has created a TED-Ed Lesson for every element of the periodic table.

Pinterest
Search