cherche et trouve ALPHABET

Great class activity or game when you have time to spare at end of class.or want to practice vocabulary! Project on the big screen and give them flyswatters, spoons, or use their hands to slap correct image. Can divide into teams and keep score!

Summer Reading Bingo Challenge for Kids. Get Your Kid Reading this Summer with these Free Printable Bingo Boards!

Summer Reading Bingo Challenge for Kids (Free Printables

Den siste tiden har gått med til å åpne opp vårt eget klasseroms-postkontor! Nå har vi endelig fått det opp og i gang og er klare for å dele...

Den siste tiden har gått med til å åpne opp vårt eget klasseroms-postkontor! Nå har vi endelig fått det opp og i gang og er klare for å dele...

Arbeid med adjektiv. Tips til hvordan elevene kan variere og utvide bruken av adjektiv.

Arbeid med adjektiv. Tips til hvordan elevene kan variere og utvide bruken av adjektiv.

I am in the process of trying to collect some fun mad libs to use in Norwegian class. Here are a few from Sjømannskirken that are great! Th...

I am in the process of trying to collect some fun mad libs to use in Norwegian class. Here are a few from Sjømannskirken that are great!

Do you find yourself looking for ways to spice up your word work stations or spelling practice in your classroom? Better yet, are you looking for ways to do this WITHOUT having to prep ANYTHING? These fun, engaging, & exciting activities help children practice their words effectively & are the perfect option for your 1st grade or 2nd grade class!

Word Work Activities

Do you find yourself looking for ways to spice up your word work stations or spelling practice in your classroom? Better yet, are you looking for ways to do this WITHOUT having to prep ANYTHING? These fun, engaging, & exciting activities help children practice their words effectively & are the perfect option for your 1st grade or 2nd grade class!

Hva med mars da? | Begynneropplæring med Runar

Hva med mars da? | Begynneropplæring med Runar

Læringsstøtte til vegg_Sammensatte ord_åpent_dårlig kvalitet

Skriveopplæring

Klypekort for å øve på språklyder, nærmere bestemt NK-lyd og NG-lyd

Klypekort for å øve på språklyder, nærmere bestemt NK-lyd og NG-lyd

Dagens ord

Dagens ord - Teaching Funtastic

Repetisjon av bokstavene Bokstavhus til tavla: Skriv liten og stor bokstav i bokstavhus på tavla. Lamineres. (Kristine Solheim) Ark til å skrive på: Bokstavhus – ark med bokstavhus i tre ulik…

Skriveopplæring

Pinterest
Search