Akershus fylke Sørum kommune, Esso bensinstasjon Lørenfallet s, Egner 1962

Akershus fylke Sørum kommune, Esso bensinstasjon Lørenfallet s, Egner 1962

Frogner i Sørum kommune flyfoto 1954. Widerøe

Frogner i Sørum kommune flyfoto 1954. Widerøe

Blaker samvirkelag på 1950-tallet. Blaker var egen kommune til 1962 Blaker kommune ble dannet da den ble skilt ut fra Aurskog kommune 1. juli 1919. 1. januar1962 ble Blaker, som da hadde 2 345 innbyggere, slått sammen med Sørum kommune, som hadde 4 348 innbyggere, til den nye Sørum kommune.

Blaker samvirkelag på 1950-tallet. Blaker var egen kommune til 1962 Blaker kommune ble dannet da den ble skilt ut fra Aurskog kommune 1. juli 1919. 1. januar1962 ble Blaker, som da hadde 2 345 innbyggere, slått sammen med Sørum kommune, som hadde 4 348 innbyggere, til den nye Sørum kommune.

Beskrivelse  FROGNER i Sørum kommune Akershus fylke. Oversikt bygd med skolen (pånotert) i forgrunnen.

Beskrivelse FROGNER i Sørum kommune Akershus fylke. Oversikt bygd med skolen (pånotert) i forgrunnen.

Akershus fylke Sørum kommune SØRUMSAND. Utg Gran Oslo Lokomotiv med folk på perrongen.

Akershus fylke Sørum kommune SØRUMSAND. Utg Gran Oslo Lokomotiv med folk på perrongen.

SØRUM MEIERI. Lørenfallet i Sørum kommune i Akershus fylke Romerike Toppmotiv med folk og hester. Utg NLR stpl. RØMUA 1908

SØRUM MEIERI. Lørenfallet i Sørum kommune i Akershus fylke Romerike Toppmotiv med folk og hester. Utg NLR stpl. RØMUA 1908

Akershus fylke Sørum kommune Lørenfallet tidlig 1900-tall

Akershus fylke Sørum kommune Lørenfallet tidlig 1900-tall

Lørenfallet i Sørum kommune 1950-tallet - Romerike - Akershus fylke .  Flyfoto: Norrøna fly

Lørenfallet i Sørum kommune 1950-tallet - Romerike - Akershus fylke . Flyfoto: Norrøna fly

Lørenfallet i Sørum kommune 1956 - Romerike - Akershus fylke - Idrettsstadion

Lørenfallet i Sørum kommune 1956 - Romerike - Akershus fylke - Idrettsstadion

Sørum Lørenfallet utg Norrønafly

Sørum Lørenfallet utg Norrønafly

SØRUMSAND i Sørum kommune i Akershus fylke. Fint motiv med folk ved landhandler  Utg Georg Myhrens kortforlag

SØRUMSAND i Sørum kommune i Akershus fylke. Fint motiv med folk ved landhandler Utg Georg Myhrens kortforlag

Akershus fylke Sørum kommune Lørenfallet brukt 1951 Utg Widerøe

Akershus fylke Sørum kommune Lørenfallet brukt 1951 Utg Widerøe

SØRUM MEIERI Lørenfallet i Sørum kommune Akershus fylkeUtg. Norsk Lystryk og Reproduksjonsanstalt Kr. A. Eneret W. & B. Brukt 1911.

SØRUM MEIERI Lørenfallet i Sørum kommune Akershus fylkeUtg. Norsk Lystryk og Reproduksjonsanstalt Kr. A. Eneret W. & B. Brukt 1911.

Lindeberg stasjon 1948 - hovedbanen Oslo-Eidsvold - Sørum kommune - Romerike - Akershus fylke

Lindeberg stasjon 1948 - hovedbanen Oslo-Eidsvold - Sørum kommune - Romerike - Akershus fylke

Akershus fylke Frogner stasjon i Sørum kommune. Dette idylliske bildet er fra Frogner stasjon i 1925. Fra venstre Per Lindeberg, Olaves Svendsrud, Kristian Michaelsen, på tralla baneformann Hans Olsen, Gunnar Larsen Løkka, Olaf Nilsen, Erling Strøm, telegrafist Gunnar Ekeli og stasjonsmester Annar Strøm.

Akershus fylke Frogner stasjon i Sørum kommune. Dette idylliske bildet er fra Frogner stasjon i 1925. Fra venstre Per Lindeberg, Olaves Svendsrud, Kristian Michaelsen, på tralla baneformann Hans Olsen, Gunnar Larsen Løkka, Olaf Nilsen, Erling Strøm, telegrafist Gunnar Ekeli og stasjonsmester Annar Strøm.

Frogner i Sørum kommune bygging av ny bru over Leirelva.  høsten 1936 stod det ei ny, moderne bru ferdig til bruk. På bildet ser vi arbeidslaget som bygget den nye brua. I forgrunnen med kappe står veiingeniør Korsbakke. Til høyre for ham Einar Hansen Haug fra Gjerdrum, Bottolf Magnussen, en ukjent person, Karl Yssen og Andor Vestli. De andre er ukjente.

Frogner i det århundre - Del 1

Pinterest
Search