Behavior

Student Friendly Behavior Notice for Classroom Management

This file includes two versions of a kid-friendly behavior notice. The behavior notice correlates with the color change system (green, yellow, red, and blue). The first version includes consequences and the second version does not.

Epic one liners.

Funny pictures about Epic one liners. Oh, and cool pics about Epic one liners. Also, Epic one liners.

Morning Meeting Questions

Morning Meeting Questions

Morning Meeting Questions: Practice randomly-selected conversation questions each day, used as the "key to get into the classroom".

Morning Meeting Questions

Morning Meeting Questions

Promoting positive student behavior is important in the classroom. Here are a few ideas to reward students when they are doing positive things. | Tame the Classroom

6 Ways to Promote Positive Student Behavior

Promoting positive student behavior is important in the classroom. Here are a few ideas to reward students when they are doing positive things. Tame the Classroom

Den siste tiden har gått med til å åpne opp vårt eget klasseroms-postkontor! Nå har vi endelig fått det opp og i gang og er klare for å dele...

Den siste tiden har gått med til å åpne opp vårt eget klasseroms-postkontor! Nå har vi endelig fått det opp og i gang og er klare for å dele...

Å arbeide med sosial kompetanse kan ofte være preget av at man tar det fra tilfelle til tilfelle, når konflikter oppstår eller man ser en gyllen mulighet til å gi ros. Dette opplegget er laget for å arbeide konkret og planlagt med emner som vil hjelpe elevene å utvikle sin sosiale kompetanse og ferdigheter som vil hjelpe dem med å lykkes. Vi har en rekke forventninger til elevenes adferd, uten at de kanskje har lært eksplisitt hva som ligger i dette. Å undervise og modellere ønsket adferd er…

SOSIAL KOMPETANSE - konkret arbeid med sosiale ferdigheter

Å arbeide med sosial kompetanse kan ofte være preget av at man tar det fra tilfelle til tilfelle, når konflikter oppstår eller man ser en gyllen mulighet til å gi ros. Dette opplegget er laget for å arbeide konkret og planlagt med emner som vil hjelpe elevene å utvikle sin sosiale kompetanse og ferdigheter som vil hjelpe dem med å lykkes. Vi har en rekke forventninger til elevenes adferd, uten at de kanskje har lært eksplisitt hva som ligger i dette. Å undervise og modellere ønsket adferd er…

School Starts, School Stuff, Teaching Ideas, Summer Recipes, Creative, School Supplies

Sosial kompetanse-2

SOSIAL KOMPETANSE - konkret arbeid med sosiale ferdigheter

no wp-content uploads 2017 03

Sosial kompetanse-3

SOSIAL KOMPETANSE - konkret arbeid med sosiale ferdigheter

Sosial kompetanse-3

Pinterest
Search