Study to take the test, pass the test, forget everything you hav e studied then study again

Khi bạn bị dồn vào đường cùng, một là bạn sẽ biết mình giỏi thế nào, hai là bạn sẽ biết mình bất tài như thế nào  ● Nguồn: xoixeo.tumblr ● Design: #Nana ❎ Please do not take out without credit

Khi bạn bị dồn vào đường cùng, một là bạn sẽ biết mình giỏi thế nào, hai là bạn sẽ biết mình bất tài như thế nào ● Nguồn: xoixeo.tumblr ● Design: #Nana ❎ Please do not take out without credit

Nói Hay, Girly Girl, Quote Life, Thoughts, Lilies, Quotes About Life, Life Quotes, Quotes On Life, Life Lesson Quotes

12 Signs, Kaito, Funny Pictures, Anime, Typography, Zodiac, Fanny Pics, Letterpresses, Type Design

Beautiful Mind, Book Jacket, Funny, Tired Funny, Book Cover Art, So Funny, Hilarious, Humor, Humour

Fun Facts, Chibi, Avatar, Funny Pictures, Wtf Fun Facts, Fanny Pics, Funny Images, Funny Facts, Funny Pics

Giá như mà chúng ta có thể block ai đó ngoài đời thật.  ● Nguồn:sưu tầm ● Des by #vin

Giá như mà chúng ta có thể block ai đó ngoài đời thật. ● Nguồn:sưu tầm ● Des by #vin

Cười như thể đang hạnh phúc vô cùng, là cách em giữ mình không vỡ tan vì những cái nhói đau rất thật… ● Nguồn:i'm a girl ● Des by #vin

Cười như thể đang hạnh phúc vô cùng, là cách em giữ mình không vỡ tan vì những cái nhói đau rất thật… ● Nguồn:i'm a girl ● Des by #vin

Troll, Funny Pictures, Fanny Pics, Funny Images, Funny Pics, Funniest Pictures, Funny Photos, Hilarious Pictures

Nếu như bên tôi bạn cảm thấy không vui vẻ thì bạn hãy cứ biến mẹ đi, việc gì bạn phải lừa dối tôi.  ● Nguồn:sưu tầm ● Des by #Vin

Nếu như bên tôi bạn cảm thấy không vui vẻ thì bạn hãy cứ biến mẹ đi, việc gì bạn phải lừa dối tôi. ● Nguồn:sưu tầm ● Des by #Vin

“Trẻ con thì không biết cách nuôi nấng nỗi buồn lâu dài như người lớn.” { Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh - Nguyễn Nhật Ánh } des by rio-hirius@ Kites Quotes

“Trẻ con thì không biết cách nuôi nấng nỗi buồn lâu dài như người lớn.” { Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh - Nguyễn Nhật Ánh } des by rio-hirius@ Kites Quotes

Pinterest
Search