Fare- og varselskilt

Collection by DENFOIL Safety

60 
Pins

ruk av fare- og varselskilt Fare- og varselskilt er skilt som informerer om farer og risiko på arbeidsplasser og i offentlige rom. Skiltingen skal raskt og tydelig rette oppmerksomheten mot de formål og situasjoner som kan innebære fare for de som ferdes i området. Fare- og varselskilt bør monteres i øyenhøyde og være fullt synlig fra alle vinkler. Skiltene skal monteres ved innganger eller der det er ment å informere om en bestemt fare.

DENFOIL Safety
Biologisk fare - Bestill fareskilt her

Biologisk fare - Fareskilt

Fare- og varselskilt som informerer om biologiske farer Dette skiltet brukes til å varsle om biologiske farer på arbeidsplasser og i offentlige rom. I områder med biologiske farer skal det monteres synlige skilt i tilstrekkelig antall. Dette skiltet leveres som standard i A4-format med symbol og tekst. Skiltet leveres i selvklebende vinyl, plast og reflekterende aluminium. Alle skilt leveres med gjeldende internasjonale symboler etter ISO-standard 7010.

Pas på kørende transport - Bestil Advarselsskilte her

Fare - Kjørende transport gulvskilt - Gulvfolie med R13 laminat

Bruk gulvskilt for å advare om kjørende transport Gulvskilt brukes der man har behov for å markere og synliggjøre at det er en potensiell fare for kjørende transport. Gulvskilt kan forebygge ulykker og skader og sikrer at gjeldende påbud og forbud overholdes. Fordelen med gulvskilt er at de monteres direkte på gulvet og er derfor ikke i veien for trucks eller gående, samtidig som skiltet er svært synlig. Gulvskilt kan brukes flere steder. For eksempel på fabrikker, lager, butikker og…

Ujevnhet - Gulvskilt

Fare - Ujevnhet gulvskilt - Gulvfolie med R13 laminat

Bruk gulvskilt for å informere om at det er en ujevnheter i underlaget Gulvskilt brukes der man har behov for å markere og synliggjøre at det er en potensiell fare på grunn av ujevnheter i underlaget. Gulvskilt kan forebygge ulykker og skader og sikrer at gjeldende påbud og forbud overholdes. Fordelen med gulvskilt er at de monteres direkte på gulvet og er derfor ikke i veien for trucks eller gående, samtidig som skiltet er svært synlig. Gulvskilt kan brukes flere steder. For eksempel på…

Høydeforskjell med gulvlaminat - Kjøp Fareskilt online

Fare - Høydeforskjell gulvskilt - Gulvfolie med R13 laminat

Bruk gulvskilt for å informere om at det er en høydeforskjell i underlaget Gulvskilt brukes der man har behov for å markere og synliggjøre at det er en potensiell fare på grunn av høydeforskjeller i underlaget. Gulvskilt kan forebygge ulykker og skader og sikrer at gjeldende påbud og forbud overholdes. Fordelen med gulvskilt er at de monteres direkte på gulvet og er derfor ikke i veien for trucks eller gående, samtidig som skiltet er svært synlig. Gulvskilt kan brukes flere steder. For…

Fare for Takras! L-skilt - Kjøp fareskilt her

Fare for takras L-skilt - A2 (594 x 420 mm)

Fare- og varselskilt som informerer om fare for takras Fare for takras-skilt brukes til å varsle om fare for takras på arbeidsplasser og i offentlige rom. I områder med potensiell fare for takras skal det monteres synlige skilt i tilstrekkelig antall. Skiltet er produsert på reflekterende aluminium og tåler vind, vær og kulde svært godt. Skiltet er gult med sort tekst og symbol. L-skilt kalles også flaggskilt og står ut fra veggen og er svært synlige. Alle skilt leveres med gjeldende…

Varmt Emne - Fareskilt

Varmt Emne - Fareskilt

Fare- og varselskilt som informerer om varme overflater Dette skiltet brukes til å varsle om fare for varme overflater på arbeidsplasser og i offentlige rom. Varme overflater skal merkes med synlige skilt. Dette skiltet leveres som standard i A4-format med symbol og tekst. Skiltet leveres i selvklebende vinyl, plast og reflekterende aluminium. Alle skilt leveres med gjeldende internasjonale symboler etter ISO-standard 7010.

Brandnærende - Køb Advarselsskilte her

Oksiderende materiale - Fareskilt

Fare- og varselskilt som informerer om oksiderende materialer Dette skiltet brukes til å varsle om fare for oksiderende materialer på arbeidsplasser og i offentlige rom. I områder hvor det brukes eller lagres oksiderende materialer skal det monteres synlige skilt i tilstrekkelig antall. Dette skiltet leveres som standard i A4-format med symbol og tekst. Skiltet leveres i selvklebende vinyl, plast og reflekterende aluminium. Alle skilt leveres med gjeldende internasjonale symboler etter…

Giftige stoffer - Køb Advarselsskilte online her

Giftige stoffer symbol - Fareskilt

Fare- og varselskilt som informerer om giftige stoffer Dette skiltet brukes til å varsle om fare for giftige stoffer på arbeidsplasser og i offentlige rom. I områder hvor det brukes eller lagres giftige stoffer skal det monteres synlige skilt i tilstrekkelig antall. Dette skiltet leveres som standard i A4-format med symbol og tekst. Skiltet leveres i selvklebende vinyl, plast og reflekterende aluminium. Alle skilt leveres med gjeldende internasjonale symboler etter ISO-standard 7010.

Fareskilt med piktogram for varsling av gass under trykk.

Gass under trykk symbol - Fareskilt

Fare- og varselskilt som informerer om gass under trykk Dette skiltet brukes til å varsle om fare for gass under trykk på arbeidsplasser og i offentlige rom. I områder hvor det brukes eller lagres gass under trykk skal det monteres synlige skilt i tilstrekkelig antall. Dette skiltet leveres som standard i A4-format med symbol og tekst. Skiltet leveres i selvklebende vinyl, plast og reflekterende aluminium. Alle skilt leveres med gjeldende internasjonale symboler etter ISO-standard 7010.

Elektrisk spænding - Bestil Advarselsskilte online her

Spenningsfare - Elektrisk Strøm - Fareskilt

Fare- og varselskilt som informerer om fare for elektrisk strøm Dette skiltet brukes til å varsle om fare for elektrisk strøm på arbeidsplasser og i offentlige rom. I områder med potensiell fare for elektrisk strøm skal det monteres synlige skilt i tilstrekkelig antall. Skiltet leveres med symbol for merking av fare, IEC 60417-6042 Skilting av solcelleinstrallasjoner I NEK 400: 2018 (712.514.1.102) om Merking av spenningsførende deler står det: "Alle steder på DC-siden hvor det er tilgang…

Ætsende stoffer - Køb Advarselsskilte online her

Etsende stoffer - Fareskilt

Fare- og varselskilt som informerer om etsende stoffer Dette skiltet brukes til å varsle om fare for etsende stoffer på arbeidsplasser og i offentlige rom. I områder hvor det brukes eller lagres etsende stoffer skal det monteres synlige skilt i tilstrekkelig antall. Dette skiltet leveres som standard i A4-format med symbol og tekst. Skiltet leveres i selvklebende vinyl, plast og reflekterende aluminium. Alle skilt leveres med gjeldende internasjonale symboler etter ISO-standard 7010.

Brandfarlige stoffer - Køb Advarselsskilte online her

Brannfarlige stoffer eller høy temperatur - Fareskilt

Fare- og varselskilt som informerer om brannfarlige stoffer Dette skiltet brukes til å varsle om fare for brannfarlige stoffer på arbeidsplasser og i offentlige rom. I områder hvor det brukes eller lagres brannfarlige stoffer skal det monteres synlige skilt i tilstrekkelig antall. Dette skiltet leveres som standard i A4-format med symbol og tekst. Skiltet leveres i selvklebende vinyl, plast og reflekterende aluminium. Alle skilt leveres med gjeldende internasjonale symboler etter…

Eksplosiv atmosfære kan dannes - Fareskilt

Eksplosiv atmosfære kan dannes - Fareskilt

Fare- og varselskilt som informerer om eksplosive atmosfærer Dette skiltet brukes til å varsle om fare for at eksplosive atmosfærer kan dannes på arbeidsplasser og i offentlige rom. I områder hvor eksplosive atmosfærer kan dannes skal det monteres synlige skilt i tilstrekkelig antall. Dette skiltet leveres som standard i A4-format med symbol og tekst. Skiltet leveres i selvklebende vinyl, plast og reflekterende aluminium. Alle skilt leveres med gjeldende internasjonale symboler etter…

Pass på fingrene - Fareskilt

Pass på fingrene - Fareskilt

Fare- og varselskilt som informerer om fare for avskårne fingre Dette skiltet brukes til å varsle om fare for avskårne fingre på arbeidsplasser og i offentlige rom. I områder med potensiell fare for avskårne fingre skal det monteres synlige skilt i tilstrekkelig antall. Dette skiltet leveres som standard i A4-format med symbol og tekst. Skiltet leveres i selvklebende vinyl, plast og reflekterende aluminium. Alle skilt leveres med gjeldende internasjonale symboler etter ISO-standard 7010.

 Fingre i tannhjul - Fareskilt Signs, Shop Signs, Dishes

Pass på! Fingre i tannhjul - Fareskilt

Fare- og varselskilt som informerer om fare for klemte fingre Dette skiltet brukes til å varsle om fare for klemte fingre på arbeidsplasser og i offentlige rom. I områder med potensiell fare for klemte fingre skal det monteres synlige skilt i tilstrekkelig antall. Dette skiltet leveres som standard i A4-format med symbol og tekst. Skiltet leveres i selvklebende vinyl, plast og reflekterende aluminium. Alle skilt leveres med gjeldende internasjonale symboler etter ISO-standard 7010.

Fare for avskårne fingre - Fareskilt

Fare for avskårne fingre - Fareskilt

Fare- og varselskilt som informerer om fare for avskårne fingre Dette skiltet brukes til å varsle om fare for avskårne fingre på arbeidsplasser og i offentlige rom. I områder med potensiell fare for avskårne fingre skal det monteres synlige skilt i tilstrekkelig antall. Dette skiltet leveres som standard i A4-format med symbol og tekst. Skiltet leveres i selvklebende vinyl, plast og reflekterende aluminium. Alle skilt leveres med gjeldende internasjonale symboler etter ISO-standard 7010.