Fare- og varselskilt

ruk av fare- og varselskilt Fare- og varselskilt er skilt som informerer om farer og risiko på arbeidsplasser og i offentlige rom. Skiltingen skal raskt og tydelig rette oppmerksomheten mot de formål og situasjoner som kan innebære fare for de som ferdes i området. Fare- og varselskilt bør monteres i øyenhøyde og være fullt synlig fra alle vinkler. Skiltene skal monteres ved innganger eller der det er ment å informere om en bestemt fare.
60 Pins3 Followers
Biologisk fare - Bestill fareskilt her

Biologisk fare - Bestill fareskilt her

Kjørende transport - Gulvskilt

Pas på kørende transport - Bestil Advarselsskilte her

Ujevnhet - Gulvskilt

Ujevnhet - Gulvskilt

Høydeforskjell med gulvlaminat - Kjøp Fareskilt online

Høydeforskjell med gulvlaminat - Kjøp Fareskilt online

Fare for Takras! L-skilt - Kjøp fareskilt her

Fare for Takras! L-skilt - Kjøp fareskilt her

Varmt Emne - Fareskilt

Varmt Emne - Fareskilt

Oksiderende materiale - Fareskilt

Brandnærende - Køb Advarselsskilte her

Giftige stoffer symbol - Fareskilt

Giftige stoffer symbol - Fareskilt

Gass under trykk symbol - Fareskilt

Trykflasker - Køb Advarselsskilte online her

Fare. Elektrisk Strøm - Fareskilt

Elektrisk spænding - Bestil Advarselsskilte online her

Etsende - Bestill Fareskilt hos Denfoil.no

Ætsende stoffer - Køb Advarselsskilte online her

Brannfarlige stoffer - Kjøp Fareskilt online her

Brandfarlige stoffer - Køb Advarselsskilte online her

Eksplosiv atmosfære kan dannes - Fareskilt

Eksplosiv atmosfære kan dannes - Fareskilt

Pass på fingrene - Fareskilt

Pass på fingrene - Fareskilt

Pass på! Fingre i tannhjul - Fareskilt

Fingre i tannhjul - Fareskilt

Fare for avskårne fingre - Fareskilt

Fare for avskårne fingre - Fareskilt

Pinterest
Search