Fare- og varselskilt
60 Pins
· 3 Followers
ruk av fare- og varselskilt Fare- og varselskilt er skilt som informerer om farer og risiko på arbeidsplasser og i offentlige rom. Skiltingen skal raskt og tydelig rette oppmerksomheten mot de formål og situasjoner som kan innebære fare for de som ferdes i området. Fare- og varselskilt bør monteres i øyenhøyde og være fullt synlig fra alle vinkler. Skiltene skal monteres ved innganger eller der det er ment å informere om en bestemt fare.
Varmt Emne - Fareskilt

Varmt Emne - Fareskilt

Oksiderende materiale - Fareskilt

Brandnærende - Køb Advarselsskilte her

Gass under trykk symbol - Fareskilt

Trykflasker - Køb Advarselsskilte online her

Pass på fingrene - Fareskilt

Pass på fingrene - Fareskilt

Pass på! Fingre i tannhjul - Fareskilt

Fingre i tannhjul - Fareskilt

Klemmerisiko av hånd - Kjøp Farseskilt online

Klemmerisiko av hånd - Kjøp Farseskilt online

Kraftigt magnetfelt - Fareskilt

Kraftigt magnetfelt - Fareskilt

Laserstråling - Fareskilt

Laserstråling - Fareskilt

Biologisk fare - Bestill fareskilt her

Biologisk fare - Bestill fareskilt her

Kjørende transport - Gulvskilt

Pas på kørende transport - Bestil Advarselsskilte her

Ujevnhet - Gulvskilt

Ujevnhet - Gulvskilt

Høydeforskjell med gulvlaminat - Kjøp Fareskilt online

Høydeforskjell med gulvlaminat - Kjøp Fareskilt online

Fare for Takras! L-skilt - Kjøp fareskilt her

Fare for Takras! L-skilt - Kjøp fareskilt her

Giftige stoffer symbol - Fareskilt

Giftige stoffer symbol - Fareskilt

Fare. Elektrisk Strøm - Fareskilt

Elektrisk spænding - Bestil Advarselsskilte online her

Pinterest
Search