Phonic Book-Page with letter and provide magazines for children to cut pictures out or bring in from home

DIY phonics book for letter sounds using magazine cut outs. This is how I introduced my own son to letters

PY 5 - Uke 7: "Klassifiser ordene" Elevene viser at de kan ordklassene ved å…

PY 5 - Uke "Klassifiser ordene" Elevene viser at de kan ordklassene ved å…

Under punktet «Målretting» har vi på Høvik Verk skole blant annet jobbet med å lære elevene å uttrykke formålet med lesingen. Vi har i den forbindelse laget plakater med tre læringsmål …

Plakater til klasserommene

Under punktet «Målretting» har vi på Høvik Verk skole blant annet jobbet med å lære elevene å uttrykke formålet med lesingen. Vi har i den forbindelse laget plakater med tre læringsmål …

Dobbel konsonant

Skriveopplæring

Jackpot of printable worksheets for Norwegian learning!

kråkasombleborteitåka

Fortellerkort – Kråka som ble borte i tåka – Begynneropplæring med Runar

Pinterest
Search