Pinterest
Norge 1814 - YouTube

Norge 1814 - YouTube

Galleri over Eidsvollsmennene

Galleri over Eidsvollsmennene

Grunnlova 1814 - 2014 | Skrivesenteret

Grunnlova 1814 - 2014 | Skrivesenteret

Kanonbåtkrigen og opptakten til 1814

Kanonbåtkrigen og opptakten til 1814

Finn og fortell om eidsvollsmenn

Finn og fortell om eidsvollsmenn

Karsten Alnæs snakker om tiden før, under og etter 17. mai 1814 - YouTube

Karsten Alnæs snakker om tiden før, under og etter mai 1814

Dagbok etter Ole Elias Holck | Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane

Dagbok etter Ole Elias Holck | Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane

Christian Frederiks arkiv med hans dagbok

Christian Frederiks arkiv med hans dagbok

Utdrag fra kilder om 1814

Historiske kildetekster til temaet Norge i 1814

At embetsmenn og stortingsmenn feiret 17. mai, såret kong Karl Johan dypt.

At embetsmenn og stortingsmenn feiret mai, såret kong Karl Johan dypt.

Falsen i norsk biografisk leksikon. Her finnes biografiene til en del av eidsviollsmenne

Falsen i norsk biografisk leksikon. Her finnes biografiene til en del av eidsviollsmenne