Jasmina Moltubakk

Jasmina Moltubakk

Kad bih imao jednu malu, malenu kuću. Kad bih u njoj imao jedan mali tepih I kad bi sve to bilo moje. ...Sto, mastilo, polica I na prozorima moje zavjese. I n