SK280 strikkemaskin/knitting machine HOW TO's

Youtubevideoer som beskriver hvordan ting skal gjøres på en strikkemaskin. Alle disse videoene er demonstrert på en SK280, men mange av teknikkene kan brukes på andre maskintyper også. Instructions in different techniques on the knitting machine. The instructions is shown on a Silver Reed SK280, but many of the techniques can also be used on other knitting machines
27 Alle Pins32 Følgere
Kjøkkenklut i fangmønster - Tuck stitch dish cloth / Norsy/Silver ReedSK280

Kjøkkenklut i fangmønster - Tuck stitch dish cloth / Norsy/Silver ReedSK280

Legge opp med nylontråd - Cast on with a nylon thread

Legge opp med nylontråd - Cast on with a nylon thread

Manual fair isle on a punch card knitting machine

Manual fair isle on a punch card knitting machine

Knitting with a AG24 intarsia carriage on a SK280 knitting machine

Knitting with a AG24 intarsia carriage on a SK280 knitting machine

Hvordan DesignaKnit8 virker sammen med en SK280 - How DesignaKnit8 works with a SK280

Hvordan DesignaKnit8 virker sammen med en SK280 - How DesignaKnit8 works with a SK280

Øke/felle - Increase/decrease / Norsy/Silver Reed SK280

Øke/felle - Increase/decrease / Norsy/Silver Reed SK280

Hullkant - Eyelet Row / Norsy/Silver Reed SK280

Hullkant - Eyelet Row / Norsy/Silver Reed SK280

Felle av - Cast off V2 / Norsy/Silver Reed SK280

Felle av - Cast off V2 / Norsy/Silver Reed SK280

Kjøkkenklut i løpemønster - Slip stitch dish cloth / Norsy/Silver ReedSK280

Kjøkkenklut i løpemønster - Slip stitch dish cloth / Norsy/Silver ReedSK280

Felle av - Cast off V3 / Norsy/Silver Reed SK280

Felle av - Cast off V3 / Norsy/Silver Reed SK280

Pinterest
Søk