SK280 strikkemaskin/knitting machine HOW TO's

Youtubevideoer som beskriver hvordan ting skal gjøres på en strikkemaskin. Alle disse videoene er demonstrert på en SK280, men mange av teknikkene kan brukes på andre maskintyper også. Instructions in different techniques on the knitting machine. The instructions is shown on a Silver Reed SK280, but many of the techniques can also be used on other knitting machines
27 Pins35 Followers
Kjøkkenklut i fangmønster - Tuck stitch dish cloth / Norsy/Silver ReedSK280

Kjøkkenklut i fangmønster - Tuck stitch dish cloth / Norsy/Silver

Legge opp med nylontråd - Cast on with a nylon thread

Legge opp med nylontråd - Cast on with a nylon thread

Felle av - Cast off V3 / Norsy/Silver Reed SK280

Felle av - Cast off / Norsy/Silver Reed

Lage en kant - To make a border / Norsy/Silver Reed SK280

Lage en kant - To make a border / Norsy/Silver Reed

Knitting with a AG24 intarsia carriage on a SK280 knitting machine

Knitting with a intarsia carriage on a knitting machine

Hvordan DesignaKnit8 virker sammen med en SK280 - How DesignaKnit8 works with a SK280

Hvordan virker sammen med en - How works.

Øke/felle - Increase/decrease / Norsy/Silver Reed SK280

Øke/felle - Increase/decrease / Norsy/Silver Reed SK280

Å rekke opp en rad - To undo a row / Norsy/Silver Reed SK280

Å rekke opp en rad - To undo a row / Norsy/Silver Reed

Hullkant - Eyelet Row / Norsy/Silver Reed SK280

Hullkant - Eyelet Row / Norsy/Silver Reed SK280

Felle av - Cast off V2 / Norsy/Silver Reed SK280

Felle av - Cast off / Norsy/Silver Reed

Skifte nål - Change needle / Norsy/Silver Reed SK280

Skifte nål - Change needle / Norsy/Silver Reed SK280

Legge opp annen hver nål - Cast on every second needle / Norsy/Silver Re...

Legge opp annen hver nål - Cast on every second needle / Norsy/Silver Re.

Kjøkkenklut i løpemønster - Slip stitch dish cloth / Norsy/Silver ReedSK280

Kjøkkenklut i løpemønster - Slip stitch dish cloth / Norsy/Silver

Hvordan tre strikkemaskinen - How to thread your knitting machine / Nors...

Hvordan tre strikkemaskinen - How to thread your knitting machine / Norsy/Silver Reed

Strikke med forløfterne på I - Knit with the russel levers on I V1 / Nor...

Strikke med forløfterne på I - Knit with the russel levers on I / Nor.

Pinterest
Search