When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select. Touch device users, explore by touch or with swipe gestures.

Bts citations

Discover Pinterest’s 10 best ideas and inspiration for Bts citations. Get inspired and try out new things.
#wattpad #romance Kɪᴍ Tᴀᴇʜʏᴜɴɢ ᴡᴀs Fᴏʀᴄᴇᴅ ᴛᴏ ᴍᴀʀʀy Jᴇᴏɴ Jᴜɴɢᴋᴏᴏᴋ, and thats only ғᴏʀ A ʏᴇᴀʀ. Bᴜᴛ Jᴜɴɢᴋᴏᴏᴋ ɴᴇᴠᴇʀ ʟᴇᴛ ᴛʜᴇ ᴏᴛʜᴇʀ ғᴇᴇʟ ᴛʜᴀᴛ ʜᴇ ʟᴏᴠᴇs ʜɪᴍ. Aɴᴅ ᴛᴀᴇʜʏᴜɴɢ ᴅᴏᴇsɴ'ᴛ ᴇᴠᴇɴ ᴄᴏᴍᴘʟᴀɪɴ ᴀʙᴏᴜᴛ ɪᴛ, Aʟʟ ʜᴇ ᴡᴀɴᴛ ɪs Jᴜɴɢᴋᴏᴏᴋ ᴛᴏ ʙᴇ ʙʏ ʜɪs sɪᴅᴇ ᴇᴠᴇɴ ɪғ ɪᴛ ᴍᴇᴀɴs ʟɪᴋᴇ ʜᴇ ᴡᴀs ɪɴᴠɪssɪʙʟᴇ ᴛᴏ ᴛʜᴇ ᴏᴛʜᴇʀ. Bᴜᴛ ᴀs ᴛʜᴇʏ sᴀʏ, Lᴏᴠᴇ ᴄᴏᴍ...

(Completed) Kɪᴍ Tᴀᴇʜʏᴜɴɢ ᴡᴀs Fᴏʀᴄᴇᴅ ᴛᴏ ᴍᴀʀʀy Jᴇᴏɴ Jᴜɴɢᴋᴏᴏᴋ, and thats only ғᴏʀ A ʏᴇᴀʀ. Bᴜᴛ Jᴜɴɢᴋᴏᴏᴋ ɴᴇᴠᴇʀ ʟᴇᴛ ᴛʜᴇ ᴏᴛʜᴇʀ ғᴇᴇʟ ᴛʜᴀᴛ ʜᴇ ʟᴏᴠᴇs ʜɪᴍ. Aɴᴅ ᴛᴀᴇʜʏᴜɴɢ ᴅᴏᴇsɴ'ᴛ ᴇᴠᴇɴ ᴄᴏᴍᴘʟᴀɪɴ ᴀʙᴏᴜᴛ ɪᴛ, Aʟʟ ʜᴇ ᴡᴀɴᴛ ɪs Jᴜɴɢᴋᴏᴏᴋ ᴛᴏ ʙᴇ ʙʏ ʜɪs sɪᴅᴇ ᴇᴠᴇɴ ɪғ ɪᴛ ᴍᴇᴀɴs ʟɪᴋᴇ ʜᴇ ᴡᴀs ɪɴᴠɪssɪʙʟᴇ ᴛᴏ ᴛʜᴇ ᴏᴛʜᴇʀ. Bᴜᴛ ᴀs ᴛʜᴇʏ sᴀʏ, Lᴏᴠᴇ ᴄᴏᴍᴇs ᴛᴏ ᴀɴ ᴇɴᴅ. Wʜᴀᴛ ᴡᴏᴜʟᴅ ʜᴀᴘᴘᴇɴ ᴡʜᴇɴ ᴏɴᴇ ᴅᴀʏ, Tᴀᴇʜʏᴜɴɢ ʀᴇᴀʟɪsᴇᴅ ᴛʜᴀᴛ ʜᴇ ɪs ɴᴏᴛʜɪɴɢ ғᴏʀ Jᴜɴɢᴋᴏᴏᴋ? ɪs ʜᴇ ᴡɪʟʟɪɴɢ ᴛᴏ sᴀᴄʀɪғɪᴄᴇ ʜɪs Lᴏᴠᴇ ғᴏʀ Jᴜɴɢᴋᴏᴏᴋ's Hᴀᴘᴘɪɴᴇss ʙᴇɪɴɢ ᴡɪᴛʜ ᴏᴛʜᴇʀ? Start…

"YOU WERE BURN TO BE REALl NOT TO BE PERFECT." - SUGA – popular memes on the site iFunny.co #suga #celebrities #bts #yoongi #you #were #burn #to #be #reall #not #perfect #suga #pic

"YOU WERE BURN TO BE REALl NOT TO BE PERFECT." - SUGA – popular memes on the site iFunny.co #suga #celebrities #bts #yoongi #you #were #burn #to #be #reall #not #perfect #suga #pic

Момиче изгубило всичко. Момче, което всички познават. Лошо първо впеч… #романтика # Романтика # amreading # books # wattpad

Момиче изгубило всичко. Момче, което всички познават. Лошо първо впечатление. Дали тези две души ще бъдат зааедно? Дали тук има място за любов? Или всичко ще изчезне? ~Четете и ще разберете!~ Започната - 30.06.2018г. Завършена - 27.11.2018г. Най-висок ранг - #1 в BTS

#wattpad #fanfiction In which their mother left them for another man and it's up to Jin to raise his six brothers.  And one happens to fall in love....maybe two... «««««««««««««« Started :  February 26, 2019 Ended : April 13, 2019 Rank : #1 (Jinmin) Rank : #2 (2seok) Rank : #7 (Jinkook) First time making a ship book, s...

Ships ; JinKook YoonJin In which their mother left them for another man and it's up to Jin to raise his six younger brothers. And one happens to fall in love....maybe two... Warning ; contains incest, if you don't like incest and still read it please don't comment hate 'comments', it's only a fanfic, no need to get all worked up about it. Reminder : This is only a fanfic, if you have read the warning already then do please stop commenting against incest knowing that you have already read the…

Watch popular Bts citations videos

Bon Voyage #jimin #jungkook #jhope #taehyung #jin #suga #yoongi #namjoon #bangtan #bts #방탄소년단 #videos #hawaii
#V#ARMY#Bts
As my sunshine birthday is approaching this is for him 💜💜
© mixzy__ / Tiktok • #BTS #방탄소년단