Sexologi

31 Pins64 Followers

I ovary reacted

UNESCOs reviderte retningslinjer for helhetlig seksualitetsundervisning ble publisert 10. januar - Sex og Politikk

UNESCOs reviderte retningslinjer for helhetlig seksualitetsundervisning ble publisert 10. januar - Sex og Politikk

Medlemsmøte 21. februar 2017: Trumps «munnkurvregel» og SRHR i internasjonal politikk - Sex og Politikk

Medlemsmøte 21. februar 2017: Trumps «munnkurvregel» og SRHR i internasjonal politikk - Sex og Politikk

Om Uke 6 - Sex og Politikk

Om Uke 6 - Sex og Politikk

Seksualtekniske hjelpemidler - www.nav.no

Seksualtekniske hjelpemidler - www.nav.no

Seksuell helse – lokalt folkehelsearbeid

Seksuell helse – lokalt folkehelsearbeid

PLISSIT-modellen – Wikipedia

PLISSIT-modellen – Wikipedia

Type 3 FGM

Type 3 FGM

Dictionary of Sexual Terms and Expressions

Dictionary of Sexual Terms and Expressions

Vi driver klinisk-, undervisnings- og formidlingsarbeid, der den kliniske delen av arbeidet inkluderer Norges største klinikk for seksuell helse. I 2016 hadde vi omlag 25.000 besøkende på klinikken, hvorav i underkant av 10.000 tok selvtest og de resterende 15.500 møtte til timekonsultasjon. Klinikken genererer bred kunnskap som videreformidles til øvrige aktører på feltet. Vi mottar i tillegg henvendelser fra …

Vi driver klinisk-, undervisnings- og formidlingsarbeid, der den kliniske delen av arbeidet inkluderer Norges største klinikk for seksuell helse. I 2016 hadde vi omlag 25.000 besøkende på klinikken, hvorav i underkant av 10.000 tok selvtest og de resterende 15.500 møtte til timekonsultasjon. Klinikken genererer bred kunnskap som videreformidles til øvrige aktører på feltet. Vi mottar i tillegg henvendelser fra …

Metodebok seksuell helse: Sex og samfunn

Metodebok seksuell helse: Sex og samfunn

Possible impact of a Trump Presidency on Global SRHR

Possible impact of a Trump Presidency on Global SRHR

Helsestasjon for kjønn og seksualitet (HKS) LHBTIQ+

Helsestasjon for kjønn og seksualitet (HKS) LHBTIQ+

Amathea. Landsdekkende kvinnehelse

Amathea. Landsdekkende kvinnehelse

Sex en naturlig del av livet også for funksjonshemmede

Sex en naturlig del av livet også for funksjonshemmede

Pinterest
Search