Why do we need qualitative research on psychological treatments? The case for discovery, reflexivity, critique, receptivity, and evocation

Why do we need qualitative research on psychological treatments? The case for discovery, reflexivity, critique, receptivity, and evocation

Patients' experiences of clinicians' crying during psychotherapy for eating disorders.  - PubMed - NCBI

Patients' experiences of clinicians' crying during psychotherapy for eating disorders. - PubMed - NCBI

Do therapists cry in therapy? The role of experience and other factors in therapists' tears.  - PubMed - NCBI

Do therapists cry in therapy? The role of experience and other factors in therapists' tears. - PubMed - NCBI

Is it OK to cry?

Is it OK to cry?

Binder et.al 2013: Kvalitativ studie av ungdommers erfaringer med psykologisk assessment

Binder et.al 2013: Kvalitativ studie av ungdommers erfaringer med psykologisk assessment

Uførediagnoser 2014 NAV  Om lag 1/3 av alle uføretrygdede i Norge har en psykisk lidelse. Majoriteten av uføre under 30 år har en psykisk lidelse.

Uførediagnoser 2014 NAV Om lag 1/3 av alle uføretrygdede i Norge har en psykisk lidelse. Majoriteten av uføre under 30 år har en psykisk lidelse.

Tidsskrift for Norsk psykologforening - En tilstand av «depressiv hedonisme»

Tidsskrift for Norsk psykologforening - En tilstand av «depressiv hedonisme»

Slik var livet på Reitgjerdet

Slik var livet på Reitgjerdet

Tidsskrift for Norsk psykologforening - «Italiensk psykiatri»– fortsatt et forbilde?

Tidsskrift for Norsk psykologforening - «Italiensk psykiatri»– fortsatt et forbilde?

Klinisk recovery - recovery som et resultat - NAPHA Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid

Klinisk recovery - recovery som et resultat - NAPHA Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid

-Mulig å gi de som sliter psykisk treningsmotivasjon - NAPHA Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid

-Mulig å gi de som sliter psykisk treningsmotivasjon - NAPHA Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid

Vil gi helsearbeidere mer samisk kulturforståelse - NAPHA Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid

Vil gi helsearbeidere mer samisk kulturforståelse - NAPHA Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid

Brukerstyrte innleggelser – et positivt og annerledes hjelpetilbud  - NAPHA Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid

Brukerstyrte innleggelser – et positivt og annerledes hjelpetilbud - NAPHA Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid

Freud og Nansen – Rivalisering og respekt

Freud og Nansen – Rivalisering og respekt

Behavioral Science Consultation Team - Biscuits

Behavioral Science Consultation Team - Biscuits

Pinterest
Search