Leangen gårds hovedbygning, Leangenbukta i Trondheim

Leangen gårds hovedbygning, Leangenbukta i Trondheim

Vinterstua på Maihaugen ble bygd på slutten av 1600-tallet. Den ble flyttet og innredet på ny av Rolv Kristensen Øygard i 1785.

Vinterstua på Maihaugen ble bygd på slutten av 1600-tallet. Den ble flyttet og innredet på ny av Rolv Kristensen Øygard i 1785.

Eldre kart over Lysøen - Ole Bulls egen eventyrøy.

Eldre kart over Lysøen - Ole Bulls egen eventyrøy.

Villa Fridheim, arkitekt Backer 1890

Villa Fridheim, arkitekt Backer 1890

Trondenes kirke. Verdens nordligste steinkirke fra middelalderen. Bygd på gårdsgrunn der det tidligere må ha stått 2-3 kirker fra rundt 1100-tallet. Fullført ca 1440; sengotisk, romanske vinduer.

Trondenes kirke. Verdens nordligste steinkirke fra middelalderen. Bygd på gårdsgrunn der det tidligere må ha stått 2-3 kirker fra rundt 1100-tallet. Fullført ca 1440; sengotisk, romanske vinduer.

Kiste av eik fra første halvdel av 1700-tallet. Dekorert med beslag av jern og malte regencemotiver. Slik maling ble forbilder for rosemalerne utover på bygdene i Norge. Kista er kommet fra Tjølling i Vestfold. Lengde 140 cm.

Kiste av eik fra første halvdel av 1700-tallet. Dekorert med beslag av jern og malte regencemotiver. Slik maling ble forbilder for rosemalerne utover på bygdene i Norge. Kista er kommet fra Tjølling i Vestfold. Lengde 140 cm.

Garmo stavkirke fra Lom, Oppland. Nå på Maihaugen, Lillehammer. Bygget 1200-tallet; endringer 1690 og 1730.

Garmo stavkirke fra Lom, Oppland. Nå på Maihaugen, Lillehammer. Bygget 1200-tallet; endringer 1690 og 1730.

Hamsuns barndomshjem, Hamsund.

Hamsuns barndomshjem, Hamsund.

Musikkhallen, Ole Bulls villa fra 1873. Lysøen

Musikkhallen, Ole Bulls villa fra 1873. Lysøen

Ole Bulls villa, Lysøen

Ole Bulls villa, Lysøen

Kviknes hotell

Kviknes hotell

Villa Fridheim

Villa Fridheim

Villa Fridheim

Villa Fridheim

Mansardtak; skattefritt rom over nedre takgesims. Konstruksjonen har fått navnet etter den franske arkitekt François Mansart (1598–1666).

A cross-sectional diagram of a mansard roof, which is a hipped gambrel roof Gambrel - Wikipedia, the free encyclopedia

Herøy kirke, Helgeland. Byggeår 1150-1200. Arkitekt reparasjon, ombygging og tårn 1879-80 N.S.D. Eckhoff. Langkirke, romansk periode, murt kleberkvadre, lokal bruddstein, vegger opptil 1,6m tykke. Restaurering og rehistorisering 1950-tallet. 1991 mulige rester av leidangsskipseil funnet på loftet.

Herøy kirke, Helgeland. Byggeår 1150-1200. Arkitekt reparasjon, ombygging og tårn 1879-80 N.S.D. Eckhoff. Langkirke, romansk periode, murt kleberkvadre, lokal bruddstein, vegger opptil 1,6m tykke. Restaurering og rehistorisering 1950-tallet. 1991 mulige rester av leidangsskipseil funnet på loftet.

Pinterest
Search